Karel IV., místo a datum narození

Text dotazu

Kdy a kde se narodil Karel IV.?

Odpověď

Dobrý den, Karel IV. se narodil 14.května 1316 v Praze, přesné místo jeho narození však není dosud známé. Dlouho se za jeho rodiště považoval Pražský hrad, ovšem ten byl v té době ve velmi špatném stavu a tato myšlenka byla zamítnuta.
Kronikář Petr Žitavský místo pouze zobecnil na podhradí(Třeštík, 2001, s.346).
Petr Hora-Hořejš uvádí ve své knize Toulky českou minulostí na str. 128, že se Karel IV. narodil v komnatách měšťanského domu na Starém Městě, snad u Štupartů nedaleko jakubského kostela.

Použitá literatura:
TŘEŠTÍK, Dušan; ČECHURA, Jaroslav. Králové a knížata zemí Koruny české. Vyd. 1.. Praha : Rybka, 2001. 413 s. ISBN   80-86182-55-X

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 2, [Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197 - 1526)]. 2. vyd.. Praha : Baronet, 1995. 454 s. ISBN 80-85890-20-8

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2007 12:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu