Karel Herr – biografické údaje

Text dotazu

Dobrý den,
v letech 1919–1920 působil v Plebiscitní komisii na Spiši český úředník Karel Herr (předtím úředník v Českém Brodě). Jsou k dispozici základní biografické údaje?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

profesní život Karla Herra se nám podařilo, především díky poměrně informačně obsáhlému článku z Lidových novin, poměrně dobře zmapovat.

Narodil 2. 6. 1886 v  Chrudimi jako syn ředitele tamní školy. (Otec František Herr, matka: Anna roz. Dostrašilová.

 

V roce 1905 zahájil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jež dokončil v roce 1911.

V roce 1912 vstoupil do státních služeb a byl postupně přidělován k různým hejtmanstvím, následně pracoval na místodržitelství v Praze.

Za první světové války sloužil u vojenských úřadů a po válce byl přidělen ministerstvu s působností na Slovensku.

Herr se zde podílel na budování politického aparátu (hl. východ Slovenska).

 

V roce 1920 byl přeložen k policejnímu kapitanátu v Bratislavě. Zde nejprve zastával funkci přednosty a později náměstka ředitele. Významně se zde podílel na zestátnění policie.

 

V roce 1925 opustil Bratislavu a byl ustanoven přednostou státní policie v Chebu.

Toto místo opustil o dva roky později, kdy byl převelen do Jablonce nad Nisou.

V roce 1931 byl již jako vrchní policejní rada přeložen do Prahy a zde vykonával funkci zástupce šéfa prezídia.

O rok později byl jmenován policejním ředitelem v Užhorodě. Zde působil až do roku 1937, kdy převal pod svou správu policejní ředitelství v Karlových Varech.

Po roce 1945 se angažoval v Československé straně národně  socialistické.

V roce 1948 byl členem tzv. "Krajinovy kanceláře", která byla souzena v politických procesech hned v roce 1948.  Vladimíru Krajinovi se povedlo uprchnout do Kanady. Ostatní členové jeho kanceláře dostali poměrně vysoké tresty. Mezi nimi i 62 letý Karel Herr. Ten byl v procesu odsouzen k osmi letům těžkého žaláře.

V knize "Z letopisů třetího odboje" je zmíněno, že v roce 1949 byl držen ve zvláštním oddělení pro politické vězně (tzv. D1 "Kreml") na Borech.

Zdá se však, že i těžký režim politického žaláře a drsné zacházení Karel Herr přežil, neboť v roce 1969 je zmíněn jako svědek v procesu rehabilitace odsouzených v uvedených politických procesech.

Přesné datum úmrtí se nám ovšem bohužel dohledat nepodařilo.

 

* Zásadní článek, který shrnuje celou jeho životní kariéru do roku 1932: Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 16.4.1932, 40(194, ranní vydání). s. 4. ISSN 1802-6265. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:db785910-ae01-11dc-8d04-000d606f5dc6  (volně dostupný)

 

* matriční zápis: http://88.146.158.154:8083/000-03649.zip

* 1917, 1918 - smíchovském hejtmanství:

Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok. V Praze: Nákladem vydavatelstva Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České, 1917, 25(1), s. 222. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:81b265f0-2ffa-11e5-b57a-005056825209

Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok. V Praze: Nákladem vydavatelstva Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České, 1918, 26(1), s. 200. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:aca0d440-2fdc-11e5-b57a-005056825209

 

* 1921 - jmenování radou policejního ředitelství v Bratislavě : Východ. 1921, č. 4 (5.2.), s. 3. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5608872

* 1932 - jmenován policejním ředitelem v Užhorodě: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17528465   (před tím v Jablonci nad Nisou a ještě předtím na Slovensku jako úředník ministerstva)

* 1937 - odešel z úřadu policejního ředitele v Užhorodě: Národní politika. 1937, roč. 55, č. 182 (4.7.), s. 3.  http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4952377

* 1937 - převzal správu policejního ředitelství v Karlových Varech - Lidové noviny. 1937, roč. 45, č. 305 (ranní vyd. 19.6.), s. 2. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:41778d80-3241-11dd-9ec7-000d606f5dc6

* 1948 - pravděpodobně zatčen jako jeden z údajných organizátorů špionáže (zde uveden jako vládní rada národní bezpečnosti)  - článek "Jak nár. soc. vůdcové organizovali špionáž": http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18354106

 Proces zahájen.. Pravda. 1948, roč. 4, č. 220 (19.9.), s. 1. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29740704   

 

Odsouzen na 8 let těžkého žaláře - Severočeská Mladá fronta. 1948, roč. 4, č. 227 (28.9.), s. 1 (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17867846 ) Lidové noviny. 1948, roč. 56, č. 227 (28.9.), s. 2. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17580020

Lidové noviny. 1948, roč. 56 , č. 220 (19.9.), s. 2. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17579832

 

* 1949 - ve speciálním oddělí D1 pro politické vězně tzv. Kreml  DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje: zpracováno podle dokumentů z Ústředního archivu Konfederace politických vězňů. Praha: Hříbal, 1992. s. 94. ISBN 80-900892-3-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c3372480-a70a-11e4-a2db-005056825209  

 

* 1969 - svědkem u rehabilitačního řízení s bývalými příslušníky policie (SNB) -  Rudé právo. 1969, roč. 49- 50. č. 37 (13.2.), s. 2.  http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22429006  (volně dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1969/2/13/2.png  )

 

* Vyšetřovací spis: 30 ABS, f. Vyšetřovací spisy, sign. V-5621 MV, Vyšetřovací spis Karla Herra. https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik11-2013/sbornik11.pdf

Archiv bezpečnostních složek: https://www.abscr.cz/jmenne-evidence/

* Fotografie Karla Herra: https://codyprint.cz/oz_sbory/index.html  

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.09.2020 19:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu