Kaple sv. Kříže

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, podle čeho (koho) je pojmenována kaple na Karlštejně - kaple sv. Kříže. Proč zrovna toto pojmenování? Má to i nějakou spojitost se svatým Janem od Kříže? A jaký význam má slovo "kříž" ve jméně tohoto světce? Moc děkuji za zodpovězení dotazů.

Odpověď

Dobrý den,

dříve, kdy náboženství mělo ve společnosti určující duchovní roli, nebyly kostely a kaple zasvěcovány pouze světcům, ale i náboženským symbolům a relikviím.

Kaple sv. Kříže na Karlštejně neměla sloužit pouze pro uchování panovnických (říšských i zemských) klenotů, ale také zde bylo uloženo mnoho biblických relikvií a ostatků svatých, jako např. relikvie Kristova utrpení: trn z trnové koruny, dřevo kříže, hřeb a kopí sv. Longina.

Kříž byl v křesťanství nejvýznamnější relikvie s ohromnou symbolikou. Jako dvojí spojení bodů stojících diametrálně proti sobě je kříž symbolem sjednocení extrémů (př. nebes a země), syntézy a míry. Slučují se v něm čas a prostor. Kříž je nejuniverzálnějším symbolem zprostředkování a prostředníka - dávno předtím než jej přejala křesťanská symbolika. V ní získal svůj význam Kristovou smrtí na kříži, která se v antickém myšlení jevila nadevše bolestivou a potupnou. Kříž se poté stal v církvi klíčovým teologickým pojmem, znamením spásy. Stal se nejenom znamením utrpení, ale také vítězství v Kristu a tím se stal znamením křesťanství.

Jan od Kříže, nebo též z Kříže, byl mystický teolog a básník, který žil mezi léty 1542-1591, z toho důvodu nemůže mít nic společného s kaplí sv. Kříže na Karlštejně, která byla vysvěcena r. 1365.

Svatý Jan od Kříže se vlastním jmenoval Jan de Yepes. Byl členem řádu karmelitánů a nejlepším systematickým teologem mystiky.

Původ přízviska "od Kříže" může znamenat mnoho významů a s největší pravděpodobností tuto informaci nelze dohledat. Mohou nám ale napomoci jeho atributy, mezi které patří: velký kříž, zjevení Krista držícího kříž nebo vidění Krista na kříži. Se sv. Janem od Kříže se pojí nápis "Pati et contemni" (trpět a být v opovržení). S těmito významy se pojí kříž a odtud mohlo vzejít přízvisko.

 

 

Použité zdroje

ATTWATER, Donald a SVOBODA, Petr, ed. Slovník svatých. Překlad Jitka Matějů. 2., revidované a dopl. vyd. Vimperk: Papyrus, 1993. 436 s. ISBN 80-901365-7-5.

HEINZ-MOHR, Gerd. Lexikon symbolů: obrazy a znaky křesťanského umění. Překlad Eva Urbánková. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1999. 318 s. ISBN 80-7207-300-1.

CHYSKÝ, Čeněk. Karlštejn: Dějiny a průvodce hradem. Druhé vydání. Praha: Orbis, 1946. 31-[II] s. Sbírka průvodců Orbis; Čís. 14.

PFLEIDERER, Rudolf a MATĚJŮ, Jitka, ed. Atributy světců. Překlad Jitka Matějů. 3., upr. vyd. Praha: Unicornis, 2008. 159 s. ISBN 978-80-86562-10-0.

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Vyd. 1. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005. [500] s. ISBN 80-85857-48-0.

STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly. Olomouc: [s.n.], 1992. 369 s.

 

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wi[…]%BDch_karmelit%C3%A1n%C5%AF

https://cs.wikipedia.org/[…]/Kaple_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Karl%C5%A1tejn)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_od_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe

https://cs.wikipedia.org/[…]/Kaple_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Karl%C5%A1tejn)

https://otik.uk.zcu.cz/[…]/MACHOVCOVAbakalarska%20prace.pdf?sequence=1

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2016 19:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu