kalendárium 2013

Text dotazu

Dobrý den,
pracuji na grafickém návrhu týdenního kalendáře a potýkám se s problémem správnosti uvedených křestních jmen. Koupila jsem si běžný kalendář pro rok 2013 a našla několik kalendářů na internetu - v podstatě každý obsahuje drobné odlišnosti - různé varianty jmen nebo více jmen k jednomu dni. Existuje nějaká norma, kterou bych se mohla řídit? Grafici jsou zvyklí kopírovat kalendária z předešlých let a proto se případné chyby stále kopírují. Také významné dny uvádí každý kalendář jinak (jiný počet), případně je jinak formuluje. Pouze státní svátky jsou naštěstí vždy stejné :-)
Dále Vás prosím o informaci, zda rok 2013 začíná 53. nebo 1. týdnem. Myslím tím týden: pondělí 31.12 až neděle 6.1. mám taky k dispozici obě verze.
Moc Vám děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

jmeniny nebo také svátek je zvyk oslavovat den zasvěcený svatému nebo blahoslavenému z katolického kalendáře nebo jiný den, k němuž je nějakým způsobem připsáno oslavencovo křestní jméno.

Tento zvyk vychází z katolické praxe uctívání svatých. Každý svatý (blahoslavený, ctihodný) je připomínán v jeden den v roce, v naprosté většině případů se jedná o den jeho smrti. Existuje však rozdíl mezi kalendářem církevním a civilním.

Na vydávání kalendářů se vztahuje zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (M. Knappová - Jak se bude vaše dítě jmenovat, ACADEMIA/Praha 1996).

Kalendář, tvořící obsahově jeden celek, je svého druhu rozmnoženina určená k veřejnému šíření "individuálně neurčenému okruhu osob". Zákon nestanoví jeho obsah, nepodléhá též žádnému posuzování, schvalování apod. Vydavatel kalendáře je ovšem povinen podle zákona č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektovat pouze státní svátky, ostatní svátky, významné dny a dny pracovního klidu. Pohyblivý církevní svátek, tj. Velikonoce, je určen pražskou hvězdárnou.

Kalendáře mohou vydávat různé obchodní organizace splňující zákonem stanovené podmínky, aniž by jména uváděná v kalendáriu podléhala nějakému obecně závaznému schvalování.

M. Knappová ve své publikaci uvádí, že většina vydavatelů používá civilní občanský kalendář z počátku 90. let, který event. doplňuje podle své úvahy na některé datum dalším jménem, např. dle kalendářů starších, církevních apod. Nejde ovšem o žádnou obecně závaznou úpravu, ale pouze o realizaci záměru toho konkrétního vydavatele, který bývá omezen na okruh uživatelů, kteří si kalendář opatřili. Tato situace však vyvolává u určité části společnosti jisté rozpaky až rozhořčení. Bývá to např. u občanů, kteří mají či pro své dítě zvolí v České republice neobvyklé jméno a byli by rádi, kdyby se objevilo též v kalendáři.

Systém číslování týdnů v roce upravuje norma ISO 8601 (v ČR jako ČSN ISO 8601, Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času).

Jako první týden v roce se označuje týden, který obsahuje první čtvrtek tohoto roku. Jelikož bude 1. leden v roce 2013 úterý, první čtvrtek roku 2013 bude obsažen ve stejném týdnu, tak tento týden by se měl počítat jako první týden roku 2013.

zdroj : archiv služby Ptejte se knihovny

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/prvni-tyden-v-roce/?searchterm=první

týden

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/jmena-v-kalendari/?searchterm=kalendář  

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 10:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu