kalendária, kalendáře, jména

Text dotazu

Do roku 1945 nebo 1948 bylo údajně v českém kalendáriu i jméno Radoslava, snad 18.5., dnes je tam Nataša. Naše čtenářka by chtěla vědět, zda to tak opravdu bylo a do kterého roku. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, Radoslava skutečně byla uváděna v některých kalendářích u data 18. května.
Otázka je ovšem složitější. Kalendáře i kalendária měly poměrně složitý vývoj. V Čechách se tradičně uplatňovalo církevní kalendárium, později katolické i evangelické. V obou je u data 18. května Venanc (Venentius, popř. Venantius, umučený r. 250 - http://en.wikipedia.org/wiki/Venantius_of_Camerino). Jméno Radoslava patří spíše do občanských či civilních kalendárií, která se v Čechách začala objevovat zřejmě po r. 1918 (uvádí to shodně Knappová i Salajka).
Prošli jsme výběrově pár kalendářů z různých období. Kalendář českého hasičstva na r. 1932 uvádí český a katolický kalendář. Na 18. května je v katolickém Venanc a v českém Radoslava. Domníváme se, že toto české kalendárium, kde Radoslava figuruje, vzniklo někdy po roce 1918. Ve starších kalendářích jsme na něj nenarazili a naznačují to i pojednání o kalendářích.
Změny jsme dále sledovali v Cyrilometodějském kalendáři, který vycházel od r. 1952 a uváděl většinou církevní a občanské kalendárium. V něm je pro 18. května uváděna Radoslava až do r. 1956, od následujícího roku je k uvedenému datu jmenován Radoslav, a od r. 1961 Nataša. V posledních letech je svátek Radoslavy 6. května spolu s Radoslavem, který je uváděn, do r. 1965, zde jsme s prohlídkou skončili, Radoslav k tomuto datu uváděn není.

Podrobněji o vývoji kalendárií píše M. Knappová, podle ní byla kalendária vytvářena na základě konvencí, až teprve od 50. let 20. století se v Čechách projevuje snaha vytvořit jednotné necírkevní kalendárium. V té době začala při Obchodních tiskárnách v Kolíně pracovat tzv. komise pro kalendárium, která průběžně některá jména obměňovala a k různým změnám tedy nemuselo dojít najednou. Od r. 1991 platí zákon, který určuje určitá pravidla pro vydavatele kalendářů (týkají se především svátků, významných dnů ap.), ale jmenné kalendárium není regulováno žádným předpisem.

Prameny:

Jak se bude vaše dítě jmenovat? / Miloslava Knappová. -- Vyd. 4., přeprac. a dopl.. -- Praha : Academia, 2006. -- 651 s. ; 21 cm

Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky : Jak se měřil čas a vznikal kalendář : Co vyjadřuje vaše jméno : Smysl a význam křesťanských svátků / Milan Salajka ; Obálka a graf. úprava Alena Nováková. -- 1. vyd.. -- Praha :
Victoria Publishing, 1995. -- 156 s. ; 21 cm

Cyrilometodějský kalendář. -- Praha : Vyšehrad, [1950]-. --    sv. ; 21 cm
(pro r. 1952-65).

Rodinný kalendář československého hasičstva na rok 1932. -- V Praze :
Nákladem České zemské hasičské jednoty.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2008 14:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu