K.H.Mácha: prvotisk Máje z r. 1836

Text dotazu

Dobrý den,
prosím sdělte, v kterých letech byly vydány kopie uvedeného prvotisku, zda a jak byly označeny jako kopie a jak poznat pravost skutečného 1.autorského vydání Máje.

Odpověď

Dobrý den,

Bibliografie "Máj" K. H. Máchy 1836-1956 (obsahuje soupis vydání Máje do r. 1956 včetně údajů o ilustrátorech apod.).

KUNCOVÁ, Julie. Máj K.H. Máchy: 1836-1956: (Soupis všech vydání Máje a knižní literatury o K.H. Máchovi z let 1932-1956). Praha : Národní knihovna, 1956.

Soupis vydání Máje z let 1836-1956 vyšel jako zvláštní sešit č.3 Bibliografického katalogu ČSR, České knihy 1956, 15.9.1956 a v Národní knihovně ČR je ho možno studovat např. v Referenčním centru NK ČR pod signaturou 54 D 4796, RC 929(01) MÁCHA.

V Referenčním centru NK ČR je ve volném výběru i Výběrová bibliografie o životě a díle K.H.Máchy s názvem Karel Hynek Mácha. Praha: Státní knihovna ČSR, 1986. Sine siglo, RC 929(01) MÁCHA.

V obou těchto bibliografiích je uvedeno číslo vydání Máje a jedná-li se např. o reprint původního vydání z roku 1836 apod.

Pro pozdější období souhrnný pramen neexistuje, lze ale kombinovat zdrojů několik.

Pro období do r. 1995 je možné využít naskenované lístkové katalogy NK ČR (http://katif.nkp.cz/). Vzhledem k tomu, že do r. 1956 existuje bibliografie, stačí projít Generální katalog II.

Od roku 1996 baze NKC plně nahrazuje lístkové katalogy i tištěné bibliografie.

Zadáním hesla Máj, Mácha do elektronického katalogu Národní knihovny, na www.nkp.cz, katalogy a databaze, baze NKC, získáte seznam prakticky všech vydání Máje. Ve většině případů záznam obsahuje kromě čísla vydání i poznámku, že se jedná např. o faksimile.

Předpokládáme, že máte nějaké vydání Máje a zajímá Vás, jak poznáte stáří.

Pokud není v knize uvedeno vydání nebo přímo rok vydání, otázku, jak poznat pravost prvního vydání, Vám  musí odpovědět odborníci povolanější. S touto problematikou by si měli umět poradit literární historici nebo archiváři, příp. znalí pracovníci antikvariátů. Spis je třeba zkoumat z mnoha hledisek (text, vazba, tiskařská čerň, papír aj.).

Pro zajímavost - pozůstalost K.H.Máchy je častečně v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově, část je v Památníku K.H.Máchy v Litoměřicích. V LA PNP mají uloženu část pozůstalosti K.H.Máchy, viz záznam níže, včetně nalezených zdařilých či méně zdařilých falzifikátů rukopisů K.H.Máchy, které byly LA PNP v průběhu let občas nabízeny.

Literární archiv Památníku národního písemnictví Číslo fondu/sbírky 1030 Název fondu/sbírky Mácha Karel Hynek Značka fondu/sbírky Datace 1810 - 1960 Přístupnost Původce MÁCHA Karel Hynek 1810 - 1836; právník, básník, prozaik.

Skartace

Části uložené jinde Památník K. H. Máchy v Litoměřicích.

Popis 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (M. Mácha); c) týkající se fondu (odborné popisy). 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí. 3.

Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deníky); b) cizí (opisy, falza, M. Mácha). 4. Tisky (o K. H. Máchovi). 5. Výstřižky. 6. Dokumentace (fotokopie rukopisů). 7. Varia (kresby, hmotné památky).

 Nezpracováno Zpracováno Inventarizováno Metráž (bm) 2,1 0 0 Jazyk Místo vzniku Tématické skupiny URL digitalizovaného fondu

http://www.badatelna.cz/fond/5809

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.03.2012 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu