JUDr. Bohuslav Franta (1861 - 1929)

Text dotazu

Dobrý den, můžete mně poskytnout informace o JUDr. Bohuslavu Frantovi (*1861 v Poděbradech, +1929 v Praze)?

Odpověď

Dobrý den, informace o JUDr.Bohuslavu Frantovi jsme čerpali z Almanachu československých právníků. Praha, 1930.
Český právník, politik a autor turistických spisů JUDr. Bohuslav Franta se narodil 8.5.1861 v Poděbradech a zemřel v roce 1929 v Praze na Smíchově. Po studiu na gymnáziu v Hradci Králové a akademickém gymnáziu vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze. Poté pracoval v zemském výboru. Zde vypracoval osnovu nového stavebního řádu pro Prahu a okolí. Léta působil v Ústřední matici školské, Severočeské jednotě a Národní radě. Zastával také funkci redaktora menšinového časopisu "Česká stráž" a časopisu "Nová česká revue". Vedle toho byl autorem řady článků o zákonodárství k ochraně stavebních památek. V roce 1890 řídil českou kancelář pro sčítání lidu. V roce 1911 byl zvolen poslancem za město Hradec Králové. V parlamentu jako první podal ústavnímu výboru obšírnou zprávu o politických právech žen. Hned v počátcích 1. světové války jednal ve Švýcarsku se zástupci čtyřdohody o samostatnosti Československa. Po vyhlášení samostatnosti byl Českou státoprávní demokracií v listopadu 1918 vyslán do Národního shromáždění. V roce 1920 byl zvolen senátorem a až do roku 1924 zastával funkci místopředsedy senátu. Stal se také spoluzakladatelem týdeníku Národ.
Z jeho publikační činnosti lze například zmínit práci z roku 1895 "Z Tyrol".
Redigoval a spolupsal také "České Baedeckery", Slovanské Alpy", "Moře Adriatické", "Alpský věstník". Je autorem spisu "Volební právo žen" z roku 1913.

Další informace můžete získat v těchto zdrojích:
*  Almanach českých právníků : k prvnímu sjezdu českých právníků v Praze roku 1904 / vyd. JUDr. Michal Navrátil.  Praha : JUDr. Michal Navrátil, 1904

*Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze : J. Otto, 1888-1909
* NAVRÁTIL,M. Almanach Národního shromáždění. V Praze, 1919
*  Album representantů všech oborů veřejného života československého / Hlavní redaktor prof. Fr. Sekanina.Praha : Jos. Zeibrdlich, 1927 ( obsahuje vyobrazení Bohuslava Franty)
* NAVRÁTIL, Michal. Almanach československých právníků : životopisný slovník čs. právníků, kteří působili v umění, vědě, krásném písemnictví a politice od Karla IV. počínaje až na naše doby : K 3. sjezdu čs. právníků v Bratislavě ... Praha : [nákladem spisovatelovým], 1930
*   Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému / redakci vede B. Němec. V Praze : J. Otto : 1930-1943

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2008 09:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu