Zdroje na propagaci knihovny dětem předškolního věku a jejich rodičům

Text dotazu

Dobrý den,
už nějakou dobu se snažím poučit na téma, jak lépe nalákat předškoláky a jejich rodiče do knihovny na pro ně vymyšlené programy a služby, bohužel se mi však nedaří najít takové zdroje, jež by mi výstižně odpověděli. Mohli by jste se na to podívat? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

z Databáze knihovnické literatury (https://aleph.nkp.cz/cze/kkl) jsme k Vámi uvedenému tématu nalezli následující publikace a články:

* HLAVINKOVÁ, Alena, RUPCOVÁ, Marie a VÁLKOVÁ, Marie. Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence: metodická příručka pro práci knihoven. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2021. 91 stran. ISBN 978-80-7050-752-0. Dostupné také z: https://www.sknizkoudozivota.cz/wp-content/uploads/2022/01/ebook_bookstart.pdf.

* LAUFKOVÁ, Veronika a kol. Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost: metodická příručka pro práci knihoven s dětmi ve věku 3-6 let. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2020. 91 stran. ISBN 978-80-7050-732-2.

* ZADEMBSKÁ, Marika. Marika a její smečka, aneb, Podpora čtenářství a „vzdělávání“ v Knihovně Třinec. Knihovny současnosti 2016 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016. s. 65-73 [cit. 2024-01-29]. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf.

* VAŇKOVÁ, Ivana. Nemusíme ještě umět číst, abychom ... Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2013, 27(1) [cit. 2024-01-29]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/nemusime-jeste-umet-cist-abychom.

* BLAŽKOVÁ, Božena. Trutnovský Klub medvídků. U nás, 2007, 17(4), s. 20. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/890.pdf.

* WALTLOVÁ, Andrea. Rozvoj informační gramotnosti předškolních dětí ve veřejných knihovnách - výsledky výzkumu. Knihovny současnosti 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 260-269 [cit. 2024-01-29]. ISBN 978-80-86249-86-5. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf.

* RANKIN, Carolynn, ed. a BROCK, Avril, ed. Library services from birth to five: delivering the best start. First published. London: Facet Publishing, 2015. xxv, 326 stran. ISBN 978-1-78330-008-2.

* Buchstart-Projekte in Deutschland [online]. Berlin: DBV, 2011- [cit. 2024-01-29]. Dostupné z: https://bibliotheksportal.de/informationen/projekte-kampagnen/lesestart.

* DIAMANT-COHEN, Betsy. Crash course in library services to preschool children. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xiv,137 s. Crash course series. ISBN 978-1-59884-688-1.

* LEPILOVÁ, Květuše. Krajina předčtenářství. Čtenář, 1994, 46(6), s. 185-189. ISSN 0011-2321.

V případě potřeby se se svým dotazem na doporučenou literaturu (či s žádostí o vypracování rešerše) můžete obrátit přímo na Knihovnu knihovnické literatury NK ČR: https://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.01.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu