Josef Zeman

Text dotazu

Dobrý den,
hledám literaturu v souvislosti s osobností Josefa Zemana (1867-1961) a jeho
přínos v oblasti zakládání spolků osob se zdravotním postižením. Vše co se
týká Josefa Zemana i spolkového života tohoto období. Mohu Vás požádat o
pomoc, já jsem zatím neúspěšná.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu se nám podařilo nalézt několik dokumentů, jedná se především o články a kapitoly v knihách.

Článková databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ), která obsahuje záznamy článků z denního tisku i některých odborných periodik vydaných od r. 1991, nabízí následující článek:

* 130.výročí narození Josefa Zemana / M. Faltová, H. Tremčinská, Boris Titzl. In: Speciální pedagogika. Roč. 7, č. 3 (1997), s. 54-56.

* speciální pedagogika * speciální pedagogové * Zeman, Josef * činnost

V oborové databázi Bibliographia Medica Čechoslovaca (http://www.medvik.cz/bmc/index.do ), kterou buduje Národní lékařská knihovna, jsme nalezli tři články:

* JINDRA, Albert. Z historie speciálního školství v Chotěboři (Josef Zeman). Otázky defektologie, 1987/88, Roč. 30, č. 8, S. 379-381.

* Josef Zeman mrtev. Otázky defektologie, 1961, roč. 3, č. 8, s. 252-253.

* PREDMERSKÝ, Vladimír. Josef Zeman 93ročný. Otázky defektologie, 1960, roč. 3, č. 2, s. 36-39.

Zajímavé dokumenty jsme získali také z katalogu Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php ):

* HOLOUŠOVÁ, Drahomíra; PLACHTOVÁ, Hana. Život a dílo Josefa Zemana. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. paed. Paedagogica specialis 4.

Speciální pedagogika 6; s.9-58 : Res. rus. ; něm. ; 5 fot.

Anotace: Život a dílo významného českého pedagoga, který stál u zrodu naší speciální pedagogiky, průkopníka péče o úchylnou mládež. Rozbor jeho pojetí pedopatologie, koncepce školního zdravotnictví, přínos pro slepeckou výchovu. Přehled publikační činnosti.

Zeman ; Josef ; 1867-1961

* Josef Zeman : k šedesátým jeho narozeninám / napsal Univ. docent MUDr. Karel Herfort. V Praze : [nákladem vlastním], 1927 (E. Leschinger). 5 s. ; 8° Zvláštní otisk z "Pedagogických Rozhledů", ročník 37, seš. 8

Protože se Josef Zeman narodil ve Smiřicích, které se nacházejí v Královehradeckém kraji, zkusili jsme také katalog Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (http://aleph2.svkhk.cz/ ), který mj. obsahuje i články a příspěvky z regionální literatury:

* BRYKSÍ, Petr. 130.=stotřicáté výročí narození inspektora Josefa Zemana. In: Náš čas. -- Náchod. -- 1210-6321. Roč. 37, č. 42, (19971021), s. 2.

Zeman, Josef, -- 1867-1961

* zdravotně postižené děti * speciální pedagogika * speciální školy * školství * čeští pedagogové * speciální pedagogové * Náchod (Česko) * Smiřice (Česko)

* DRAHOŠOVÁ, Marcela. Josef Zeman v Chotěboři. (1. část). In: Chotěbořské echo. -- Chotěboř. -- Roč. 8, č. 10, (19981217), s. 8-9.

* speciální pedagogika * speciální školy

* DRAHOŠOVÁ, Marcela. Josef Zeman v Chotěboři. [2. část]. In: Chotěbořské echo. -- Chotěboř. -- Roč. 9, č. 1, (19990128), s. 10-11.

* speciální pedagogika * speciální školy

* VOLÁK, Miroslav. Smiřičtí jubilanti. In: Zpravodaj Smiřic, Rodova a Holohlav. -- Smiřice. -- Č. 4, (20011217), s. 8-12.

Karel, Eduard, -- 1861-1950

Zeman, Josef, -- 1867-1961

V elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) se nám ještě podařilo nalézt kapitolu s názvem Josef Zeman v následující publikaci:

* MUŽÁKOVÁ, Monika. Aspekty integrace lidí se zrakovým postižením v zrcadle historie spolkové činnosti: rigorózní práce: Praha, 2004. Praha: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2006. 95 s.: il., portréty, faksim. ; 30 cm. ISBN 80-902025-7-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200704/contents/nkc20061687520_1.pdf  

Další informace by mohly být obsaženy také v publikacích věnujících se dějinám speciální pedagogiky, např.:

* HORŇÁK, Ladislav; KOLLÁROVÁ, Ema; MATUŠKA, Ondrej. Dejiny špeciálnej pedagogiky. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej iniverzity, 2002. 199 s. ; 21 cm. (Vysokoškolské učebné texty) ISBN 80-8068-122-8.

* speciální pedagogika -- dějiny * speciální pedagogika -- Evropa * speciální pedagogika -- Česko * speciální pedagogika -- Slovensko * učebnice vysokých škol

* Postižený člověk v dějinách II : texty k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe : vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II / editor Tibor Vojtko. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 106 s. : il., portréty ; 21 cm. -- (Edice speciální pedagogiky). ISBN 978-80-7041-081-3.

* speciální pedagogika -- dějiny * zdravotně postižení -- společenské postavení * sborníky konferencí

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200710/contents/nkc20071749884_1.pdf  

* VOJTKO, Tibor. Speciální pedagogika. Čítanka textů k vývojovým etapám oboru I: 1883-1944. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010. 130 s.: il., portréty, plány, faksim. ; 30 cm. ISBN 978-80-7290-475-4.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112167172_1.pdf  

Chtěli jsme prověřit také bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ), nicméně v době, kdy jsme dotaz zpracovávali, bohužel nebyly funkční.

Národní knihovna má k dispozici také poměrně rozsáhlou digitální knihovnu s názvem Kramerius (http://kramerius.nkp.cz ), která zpřístupňuje řadu starších periodik a monografií v digitalizované podobě (plné texty dokumentu chráněných autorským právem, tzn. periodika od roku vydání 1890, monografie od r. 1880, jsou přístupné pouze z počítačů v budově NK ČR). V rámci této digitální knihovny je možné i vyhledávat, ovšem vzhledem k povaze digitálních textů a jejich technickým možnostem je vyhledávání značně omezené, je třeba zadávat velmi jednoduché a konkrétní dotazy. Pokoušeli jsme se hledat se zadáním josef zeman, ale výsledků bylo příliš mnoho. Při zpřesnění na josef zeman pedagog jsme již nenalezli žádný záznam, který by byl relevantní.

Pokud budete mít zájem hledat další zdroje k osobě a činnosti Josefa Zemana, mohla byste být úspěšná ještě v tištěné bibliografii Články v českých časopisech, která vycházela v letech 1953-1990. Tato bibliografie je volně k dispozici k prohlížení ve studovně Referenčního centra NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) na základě čtenářského průkazu NK ČR nebo jednodenní vstupenky do studoven. Většina ročníků bibliografie má k dispozici i osobní rejstřík (blíže viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ccc_rejstriky.htm ), proto by hledání nemuselo být tak obtížné.

Bibliografii Články v českých časopisech ještě předcházela Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm ),

která má podobu kartotéky a je možné její části zpřístupnit ve studovně Referenčního centra po předchozí domluvě s jeho pracovníky. Vhodné záznamy dokumentů byste mohla nalézt zejména ve skupině XXIV - Věda a kultura.

Vzdělávání (podrobný rozpis obsahu na http://www.nkp.cz/pages/files/sluz_retrospektivaXXIV.pdf ).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.10.2011 14:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu