Josef Slabý ( 1922-1944)

Text dotazu

Dobry den,
mohli byste mi prosim poradit, kde bych se mohl dozvedet vice informaci o Josefu Slabém?

Nasel jsem o nem zatim jen tyto informace:
"Narozen 24. 10. 1922 v Rousinově. Jeho matka se jmenovala Marie Slabá a otec Antonín Slabý. Marie Slabá také spolupracovala s českým svazem protifašistického odboje. Dětská léta strávil společně s Františkem Racesbergrem, se kterým později založil skupinu mladých a odvážných vlastenců.

Roku 1942 absolvoval Gymnázium v Rokycanech, což ho váže k našemu okresu. V 1943 se zapojil s Františkem Racesbergrem přímo do akce odbojové skupiny. V podvečerních hodinách 20. 1. 1944 byl zatčen na rokycanském náměstí pro roznášení odbojových letáků a časopisů. Byl převezen na místní přešetřovací komisi a následně vězněn na gestapu v Plzni a na Borech Bautzenu. Jeho spolupracovník Fr. Racesbergr byl zatčen tentýž den, ale už v odpoledních hodinách. Josef Slabý byl odsouzen k trestu smrti 24. 5. 1944. Poprava obou odsouzených se konala 18. 8. 1944 v Drážd’anech v ulici Georgebáhrstrasse. V 11 hodin dopoledne píší poslední dopis svým rodinám a v 6 hodin večer byli popraveni."

Chtel bych se dozvedet vice informaci o jeho zivote.
Dekuji za pripadnou odpoved a predem se omlouvasm, zda tento dotaz nejak porusuje pravidla otazek.

Odpověď

Dobrý den,
bližší informace o životě Josefa Slabého by Vám mohly poskytnout níže uvedené články.

Z článkové bibliografické databáze ANL – Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl):

* ŠIROKÝ, Josef. Dopisy na rozloučenou k smrti odsouzených protifašistických bojovníků. Minulostí Rokycanska, 1968, 3, s. 10-14.
* ŠIROKÝ, Josef. Rokycansko v boji proti fašistickým okupantům. Minulostí Rokycanska, 1971, 9, s. 1-48.

- jedno z klíčových slov je * Skupina Slabý-Racesberger (odbojová organizace) Ročník 1971 bohužel NK ČR nemá ve fondu, dle Souborného katalogu ČR by ho měla mít k dispozici Vědecká knihovna v Olomouci (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001283013&local_base=SKC).

Z bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz/documents/81434):
* KLINECKÝ, Jaromír. Památce statečného studenta bohosloví. K prvnímu výročí popravy bratra diakona Josefa Slabého. In: Prošli jsme v jeho síle. Evangelíci v čase druhé světové války / Praha: Kalich, 2003 s. 145-147.

Další informace by mohly být zmíněny také v publikaci o Františku Racesbergerovi, v NK ČR je dokument zatím ve zpracování a není možné ho vypůjčit. Nicméně nalezli jsme další exemplář v Městské knihovně Rokycany (http://mesto.rokycany.cz:81/lanius/l.dll?cll~P=192272):

* SOUKUP, Jindřich et al. František Racesberger: jeden z hrdinů protifašistického odboje. Rokycany: [nakladatel není známý], 2014. 84 stran.
Na internetu jsme nalezli ještě stručné informace o odbojové skupině Slabý-Racesberger - http://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/rodice-platili-popravu-syna-20150507.html

Domníváme se, že údaje, které již máte k dispozici byste si mohl doplnit návštěvou ve Státním okresním archivu Rokycany (http://www.soaplzen.cz/soka-ro). Archiv nabízí přístup k řadě kronik (např. města nebo gymnázia) a dalším fondům - http://www.soaplzen.cz/sites/default/files/kroniky-rokycany-podle-obci.pdf.

Díky volně přístupné databázi Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx) jsme získali informace o dvou fondech uložených v SOkA Rokycany, z popisu fondu se zdá, že materiály nejsou veřejnosti přístupné, nicméně podrobnější informace získáte přímo v archivu.

Název fondu (sbírky): Český svaz bojovníků za svobodu - základní organizace Rokycany Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany Místo vzniku fondu (sbírky): Rokycany Časový rozsah: 1914-2012

Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 2,1 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Český svaz bojovníků za svobodu - základní organizace Rokycany (p. Milouš Dobromysl, víceúčelová budova Žďár) Předchůdce: Československý svaz protifašistických bojovníků - základní organizace Rokycany (viz fond č. 728) Český svaz bojovníků za svobodu - základní organizace Rokycany, 337 01 Rokycany (pan Milouš Dobromysl, víceúčelová budova Žďár) Tematický popis: Zápisy ze schůzí organizační komise a HDK při ZO ČSBS Rokycany od 4.5.1992 do 6.1.1997. V kartonech: zápisy ze schůzí HDK z let 1992-1995, adresář funkcionářů, písemnosti týkající se Česko-německého fondu budoucnosti (doklady, instrukce o odškodnění) 1994-2002, sjezd ČSBS 2001 (doklady), činnost ZO ČSBS Rokycany v letech 1995-1996, písemnosti organizační komise 1996, 10 vzpomínek pamětníků na odboj 1961-1998, doklady o likvidaci OV ČSBS Rokycany 1991-1992, různé písemnosti svazových skupin, evidenční karty z Mirošova, přehled pamětních desek I. a II. odboje, které byly sejmuty či odstraněny (1990), osudy rokycanských židů, přehled obětí fašistické okupace na Rokycansku (podle obcí), veškeré písemnosti týkající se jednorázového příspěvku podle zákona č. 217 z roku 1994, seznam rokycanských členů a korespondence Svazu nuceně nasazených, hlášení o činnosti, statistické výkazy, plány práce, novinové výstřižky - novinové články týkající se protifašistického odboje a činnosti ČSBS (1 fascikl), korespondence ČSBS do roku 2001, skartační protokoly, doklady o učitelích - legionářích, doklady o odboji na Strašicku, 1 pamětní kniha výstavy Rokycansko v pětačtyřicátém (konané 6.-31.5.2000), 1 pamětní kniha otevření rekonstruovaného památníku obětem II. světové války na náměstí 5. května v Rokycanech ze 7.2.2000. V kartonu (neuspořádaném) negativ filmu k 50. výročí osvobození, různá foto ČSBS a j. Dne 19. 3. 2002 převzat 1 balík písemností 1939-1999 (osobní dokumentace odbojářů pořízená historicko-dokumentační komisí, sjezdy a stanovy ČSBS, metodické pokyny, telefonní seznam funkcionářů, pokyny k založení obce legionářské, údaje o Janu Kovaříkovi z Holoubkova a j.) Dne 8. 3. 2005 převzaty 2 kartony písemností /1918/-2005: vzpomínky pamětníků, údaje o členech ČSBS Rokycany (zemřelých), osvědčení č. 255/46 Sb., usnesení ze schůzí ZO ČSBS, doklady o I. a II. odboji (např. seznam odbojových skupin, záznam o šetření o obětech věznění), směrnice a j. V roce 2005 vyčleněn z MěNV Rokycany 1 svazek: básně a vzpomínky na vězněné od Václava Titla /1945/. Dne 3. 4. 2006 převzat 1 svazek písemností (1948) 2000 - 2006 (sign. P/14 - P/54) obsahující osobní spisy členů ČSBS, vzpomínky, novinové články a citace z literatury o odboji, dopis přednosty okresního úřadu z 26. 4. 2000 k setkání odbojářů, seznam účastníků a fotografie z tohoto setkání. Dne 12. 9. 2007 převzat balík článků, vzpomínek, údajů o odbojářích, usnesení PZO 1998-2002. V roce 2008 včleněny archiválie ze zrušeného fondu Sbírka -evidence kremací z doby fašistické okupace (EL NAD 1031), a to: seznamy zpopelněných v době fašistické okupace1941-1945 v krematoriu ve Strašnicích (kopie) - údaje o odbojářích z Rokycanska (doplněk k historii protifašistického odboje). V roce 2009 převzaty různé dokumenty (dokumentace, vzpomínky, úmrtí, články) z let /1914/-2008. V roce 2009 nález v archivu: tablo s fotografiemi popravených občanů Rokycanska v Praze na Pankráci za druhé světové války s doprovodným textem. V roce 2009 převzato Doplněk k publikaci Rokycansko v boji proti fašistickým okupantům - Rasová perzekuce rodin tzv. smíšených manželství. V roce 2010 převzaty různé písemnosti (odboj, okupace, písemnosti ČSBS Rokycany) 1947-2010. V roce 2011 převzat y různé písemnosti (např. seznam členů ČSBS k 15. 11. 2010, odhalení pamětních desek, různé vzpomínky atd.) V roce 2012 převzaty písemnosti z činnosti svazu, vzpomínky atd. V roce 2013 převzaty písemnosti z činnosti svazu: členstvo, vzpomínkové akce, vzpomínky 1996-2012.
Archivní pomůcky:  Žádné archivní pomůcky

Název fondu (sbírky): Gymnázium Rokycany Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany Místo vzniku fondu (sbírky): Rokycany Časový rozsah: 1871-2000
Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 22,93 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní gymnásium v Rokycanech (nižší reálné čtyřtřídní 1871-1881 ve školní budově za radnicí a nižší klasické čtyřtřídní s výukou latiny, řečtiny a kreslení 1898-1902 v nové školní budově v Plzeňské ulici), Obecné vyšší gymnásium v Rokycanech (klasické osmitřídní 1902-1903 v Plzeňské ulici), Jubilejní vyšší gymnásium císaře a krále Františka Josefa I. v Rokycanech (1903-1907, klasické osmitřídní, obecné 1903-1907, státní 1907; 1903-1905 v Plzeňské ulici, od roku 1905 v nové městské školní budově), C.k. jubilejní vyšší reálné gymnásium v Rokycanech či C.k. státní reálné gymnásium v Rokycanech (státní reálné osmitřídní 1908-1918), Státní čsl. reálné gymnásium v Rokycanech (osmitřídní, 1919-1939), Státní reálné gymnásium v Rokycanech (osmitřídní 1939-1949, čtyřtřídní 1949-1953), Jedenáctiletá střední škola v Rokycanech (1953-1959), Dvanáctiletá střední škola v Rokycanech (1959-1960), Střední všeobecně vzdělávací škola v Rokycanech (čtyřletá 1960-1969), Gymnázium v Rokycanech (čtyřleté 1969-1990), Gymnázium Rokycany (osmileté a čtyřleté - dosud, v nové školní budově u zemědělské školy, spolu se SOŠ, která je umístěna ve staré gymnasijní budově název: Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany). Gymnásium Rokycany Tematický popis: 8 školních kronik 1898-1971, 2 fotoalba Trnavy (z družby s gymnáziem z tohoto města) 7 krabic (kartonů) zápisů z učitelských konferencí 1906-1949, 5 knih zápisů ze schůzí pedagogických rad a učitelského sboru od 31.8.1953 do 30.6.1981, 1 kniha písemných zkoušek 1938-1947, 1 kniha vyloučených žáků 1877-1880, 1 kniha školného 1873-1877, 80 třídních katalogů 1871-1948, 1 krabice (karton) inspekčních protokolů 1898-1947, 2 krabice (kartony) výročních zpráv 1918-1945, zřizovací listiny gymnázia, výroční zprávy, plakáty a pozvánky na akce, korespondence, 1 podací protokol od 6.10.1871 do 2.9.1881. Poznámky: Dne 21.2.1993 převzato 5 knih (z toho 4 školní kroniky z let 1942-1971), zápisy pedagogické rady, plány práce, písemné maturitní práce, komplexní hodnocení žáků, otázky u maturitních zkoušek aj. V roce 2000 převzato: a) 3 podací protokoly z let 1971-1992, instrukce, hodnocení školních let 1979-1990, dohody a smlouvy, další písemností týkající se řízení a údržby gymnázia, výchovy a vzdělání, osobní listy pracovníků z let 1964-1990, osobní listy žáků z let 1986-1996, přijímací a odvolací řízení z let 1979-1990, maturity, korespondence a j. b) stavební plány nerealizovaného SOU Rokycany a gymnázia z let 1979-1994 (191 paré ve 12 velkých krabicích). V roce 2002 převzaty spisy týkající se přijímacího řízení z let 1990-1997 (neúplné). V roce 2004 nalezena 1 přednáška - exkurs o náboženstvích, mystériích a o synkretismu. 2 školní vysvědčení z let 1875 a 1876 součástí fondu č. 483 - Sbírky křestních a výučních listů a školních vysvědčení. Téhož roku převzato 8 třídních výkazů 1953-1961. V roce 2007 převzata 1 kronika V. třídy 1917-1918 (1966). V roce 2011 pořízeny studijní kopie kronik (cd). Činnost KSČ v gymnáziu 1950-1971 součástí fondu č. 1174 - KSČ-ZO při gymnáziu Rokycany. Parte ředitele gymnázia Bohuslava Horáka 1942 součástí fondu č. 1169 - SOPV Rokycany.
Archivní pomůcky:  Žádné archivní pomůcky

Další dokument, který by mohl být užitečný, je uložen ve Státním oblastním archivu v Plzni (http://www.soaplzen.cz/), jeho citaci jsme získali z bibliografie: KOMOROUSOVÁ, Ivanka. Odboj a osvobození v Západočeském kraji 1938-1945: bibliografie. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1981. 339 s. Bibliografie společenských věd; 19/1980.:
* PODOLKOVÁ, Miroslava. Ani mladí nesložili ruce v klín (Odboj mládeže na Rokycansku). Soutěž mladých historiků, 2, SOA Plzeň 1975, 5 s. 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2015 23:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu