Josef Ogoun

Text dotazu

Mohli byste mi prosim zaslat informace o odborné
literatuře a pramenech týkajících se Josefa Ogouna. J. Ogoun schovával
parašutisty, přežil a napsal knihu Pravda o Heydrichovi. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
"Prof. dr. Josef Ogoun (25.8.1889 v Počernicích u Kroměříže). Studoval na Filosofické fakultě UK v Praze. Dosáhl aprobace pro vyučování češtiny, latiny a francouzštiny. Jako čs. dobrovolník se zúčastnil v letech 1918-19 bojů na Těšínsku a Slovensku, kde potom učil jako středoškolský profesor.
Definitivně působil na dívčím reálném gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze."
Konkrétní informace o tom, co v kterém roce učil, kdy odjel vyučovat na Slovensko apod., můžete získat z výročních zpráv gymnázia Elišky Krásnohorské a z dalšího tisku dostupného v rámci systému Kramerius
(http://kramerius.nkp.cz/) - fulltextové vyhledávání).

"Od září 1938 odešel ze zdravotních důvodů do výslužby. S manželkou Marií měl dva syny: osmnáctiletého Luboše (bude maturovat v den atentátu na
Heydricha) a jedenadvacetiletého Milana, oba vynikající sportovce - rekordmany. Rodina Ogounových ve svém bytě Starodružiníků čp.835/18 (dnes
Václavkova) přechovávala ilegálně žijící osoby. I Gabčíka s Kubišem.
Neustálé prohlídky a psychická zátěž zhoršily zdravotní stav prof. Ogouna.
Od 17.6.1942 bude po několik měsíců hospitalizován v Zemském ústavu pro choromyslné."
Článek k hospitalizaci Josefa Ogouna v Zemském ústavu pro choromyslné naleznete na stránkách Psychiatrické léčebny v Kroměříži:
* http://www.plkm.cz/cs/historie-lecebny/intermezzo-druhe-heydrichiada

"Rodina Ogounových však díky mlčenlivosti Fafkových zůstane zcela neprozrazena. Prof. Ogoun v roce 1945 napíše a vydá pozoruhodnou brožuru Pravda o Heydrichovi. Výtěžek věnoval památce hrdinů."
*  OGOUN, Josef. Pravda o Heydrichovi : památce hrdinů, kteří odstranili
Heydricha: Moravana Jana Kubiše, Slováka Josefa Gabčíka, Čecha Jana Zelenky.
Kroměříž : J. Ogoun, 1945. 32 s. 

"Prof Ogoun zemře 1.1.1952."
Zpráva o úmrtí v deníku Prace. 23.1.1952, str. 5.
 
"Marie Ogounová bude potom zaměstnaná ve Vojenském historickém ústavu. Zemře 4.10.1967. Syn Ing. Milan Ogoun bude pracovat jako výzkumný pracovník a z Luboše se stane významný choreograf."

Citace z:
ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt : československý odboj a nacistická okupační moc. 2. díl. 1941-1943. 2., upr. vyd. Praha : Laguna, 2003.str.85.

Bohužel, článků a dalších zdrojů k osobě Prof. dr. Josefa Ogouna jsme nenašli příliš mnoho. Podobný medailon výše uvedenému obsahuje kniha:
*  FIDLER, Jiří. Atentát : malý encyklopedický slovník. 1.vyd. Brno : Jota, 2002.
Podobenky manželů Ogounových s krátkým popisem můžete nalézt v knize:
*  ČVANČARA Jaroslav. Akce atentát. Praha : Magnet-Press, 1991.

Další zdroje:
* http://www.salon.webz.cz/ruzne/vzpominka_na_fafkovy.html
*
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-pametnici-atentatu-dg5-/p_spolecno
st.asp?c=A090614_111431_p_spolecnost_wag

Více literatury, možná i informací o archivních materiálech, by Vám mohli poskytnout pracovníci Vojenského historického ústavu:
http://www.vhu.cz/cs/stranka/knihovna/ (knihovna VHÚ je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2010 09:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu