Josef Ambrož

Text dotazu

Soupis děl a životopis Josefa Ambrože (botanik, psal o rostlinách)

Odpověď

Ambrož, Josef, nar. 18.2.1885, zamř. 5.9.1950, středoškolský profesor, působil v Třeboni a v Jihlavě. Sbíral rostliny především na Českomoravské vysočině. Publikoval asi 40 odborných floristických prací v regionálních i celostátních periodikách v letech 1922-1951.
V databázi Česká národní bibliografie jsou uvedena tato díla:
AMBROŽ, Josef. České Drepanoklady: Biologická studie: Práce z botan. ústavu české university. Praha: [B.n.], 1913. 66 s.
AMBROŽ, Josef. Floristické příspěvky z Jihlavska. Brno: Klub Přírodovědecký, 1924. 7 s.
AMBROŽ, Josef. Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. 1. vyd. Jihlava: Novina, 1939. 101 s.
AMBROŽ, Josef. Přírodní památky na Jihlavsku. Jihlava: Přírodovědecký klub, 1931. 33 s., III tab.
AMBROŽ, Josef. Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. [Praha]: nákladem vlastním, 1935. 11 s. Zvláštní otisk z Časopisu Národního musea 1935.
AMBROŽ, Josef. Květena Jihlavska. I. V Jihlavě: nákladem ústavu, 1929. 22 s. Zvláštní otisk z Výroční zprávy ref. reál. gymnasia v Jihlavě.
AMBROŽ, Josef. Květena Jihlavska. II, Lesy. V Jihlavě: nákladem vlastním, 1930. 37 s. Zvláštní otisk z Výroční zprávy ref. reál. gymnasia v Jihlavě.
AMBROŽ, Josef. Vodohospodářské reservace třeboňské kotliny. Praha: s.n., 1949. 11 s. 

Použité zdroje

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. Sv. 1. A/B.
Biografický slovník českých zemí. Praha : Libri, 2004. Sv. 1. A.
Česká národní bibliografie

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Datum zadání dotazu

01.04.2015 13:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu