jméno vesnice Statbín

Text dotazu

Prosím o informaci. Vesnice Svrabov byla asi v r. 1924 přejmenovaná na Svatbín - spadá pod Kostelec n. Č. lesy. Potřebovala bych vědět, proč k tomu došlo, případně kde je možné zjistit další informace. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

většina nám dostupných pramenů uvádí pouze tu informaci, že od cca r. 1924 byla obec Svrabov přejmenována na Svatbín. Proč se tomu tak stalo, ale prameny neuvádějí. Že by se chtěla obec jmenovat takto, aby se odlišila názvem od obce u Tábora, asi není ten správný důvod.

Významný jazykovědec ale nakonec záhadu osvětluje takto:

Spisovná podoba zeměpisných jmen bývá k nářeční podobě v poměru různém:...jsou i vědomé korektury z důvodů významových,  Hloubětín se lidově i v historických dokladech jmenuje Hloupětín (z osobního jména Hlúpata); ale jméno bylo r. 1907, "protože dávalo podnět k mrzutostem", změněno na Hloubětín. Podobně ustoupil 1925 Svrabov Svatbínu,...

Zdroj: ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky (nauky o vlastních jménech zeměpisných). Praha: SPN, 1963.

A ještě několik zajímavostí z odborné literatury toponomastické:...protože dávalo podnět k mrzutostem...Svrabov ustoupil Svatbínu...Náchod na Táborsku se do 17. století nazýval Záchod (tedy Zacházka)...

Zdroj: CHLOUPEK, Jan. Knížka o češtině. Praha: Odeon, 1974.

Další zdroje:

SVATOŠ, Jan a kol. Černokostelecko na historických pohlednicích. Louňovice: Jan Svatoš, 2001.

Svatbín, do r. 1924 ještě Svrabov, od slova svrběti,...

 

Svatbín -  v r. 1869-1921 pod názvem Svrabov obec v okr. Český brod, v r. 1930-1950 obec v okr. Český Brod, v r. 1961-1989 část obce Krupá v okr. Kolín, od 1.1.1990 část obce Kostelec nad Černými Lesy v okr. Kolín

Svrabov - v r. 1869 osada obce Klokoty v okr. Tábor,...od 24.11.1990 obec v okr. Tábor; (lidově Srabov)

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. Díl 2. Praha: Český statistický úřad, 2006.

Z internetového příspěvku Iva Havlíka o knize jazykovědce Jaroslava Davida se dovídáme:

v nové autorově knize se čtenář dozví, jak vzniklo toponymum Havlíčkova Borová a jak Žižkovo Pole, původně Šenfeld, jak se odstraňovala německá jména a jména s přívlastkem Německý, což je případ Havlíčkova Brodu nebo Dolní Jablonné u Přibyslavi, a v souladu s titulem knihy zavítá do Smrdova. Jak známo, vesnici tohoto jména již na mapě nebo v jizdním řádu železnice nenajdeme, nahradila ji tam Sázavka. Změna názvu byla vyvolána jazykovým „zápachem”.

David uvádí, že ze stejného důvodu se přejmenoval Mrdákov na Mrákov a Sračkov na Malou Lípu, jen Prasetínu nebyla povolena změna na Prosetín. Smrdov však o své jméno, doložené již Léta Páně 1226, v roce 1964 přišel. Název přitom pocházel ze staročeského slova smurdi, což znamená dělný lid v zemědělství.

Autorita Archivu ministerstva vnitra zastávala stanovisko neměnnosti historického názvu a Jaroslav David je zjevně též na stejné straně.

V knize je citováno stanovisko ministerstva vnitra, které již v roce 1925 odmítlo změnit název obce Svrabov s tímto zdůvodněním: „I když jméno má význam ze stanoviska estetického poněkud méně pěkný, nemá to býti ihned důvodem ke změně dosavadního jména, majícího původ v dávné minulosti. Nikomu rozumnému nenapadne tropiti si posměšky ze starého, po staletí trvajícího jména, a tam, kde jde o zlou vůli, nalezne se důvod k posměšku i po změně závadného jména”. Korespondence uložená v archivních fondech úřadů zemské správy obsahuje velké množství žádostí a posudků týkajících se "polepšení" místních jmen. Zamítnuty byly návrhy změn toponym... či nahrazení např. názvu Svrabov (okr. Tábor) pojmenováním Strahov...

Čerpáno z: http://havlickobrodsky.denik.cz/kultura_region/20111102knihy.html a DAVID, Jaroslav. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Místní jména, uliční názvy, literární toponyma. Praha: Academia, 2011.

Název jedné obce Svrabov byl tedy přejmenován, druhý Svrabov ale zůstal.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2014 08:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu