jméno pro dítě

Text dotazu

Čekáme miminko - holčičku a chtěli by jsme ji
pojmenovat Miša. Jméno není v matriční knize. Ale moc ho chceme holčičce
dát. Otec je srbské národnosti a jméno se hodí k jeho příjmení. Nemyslela
jsem že to bude problém když jméno existuje, stejně jako pro chlapce jsme
chtěli dát Mišo , které také v matrice není. Je nějaká možnost takto dítě
pojmenovat? Děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

 

knižních "rádců" při výběru křestních jmen kromě kalendářů je hned několik.

Nejznámější je ale nejspíš KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?  Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných.  Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář.  Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.  ISBN 978-80-200-1888-5. Autorka je v současné době i jedinou posuzovatelkou cizích nebo netypických křestních jmen, která lze zapsat do matriky v ČR http://www.rodina.cz/clanek417.htm.

Ve zmíněné publikaci o jménech se jméno Miša vyskytuje, ale je psáno Misha

(str.705 - rejstřík a s.448 pod heslem Michaela, Michala).

Užitečné zdroje k tématu:

k získáni seznamu křestních jmen i s jejich výkladem Vám poslouží např.

následující odkazy:

Internetová encyklopedie křestních jmen nakladatelství Libri:

http://www.libri.cz/databaze/jmena/

Křestní jména a jejich významy (vestirna.com):

http://www.vestirna.com/www2/_jmena/jmena.php?pismeno=A

Význam křestních jmen: http://jmena.na-webu.cz/.

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. 5., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.

* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. 3. vyd.

Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-197-3.

* BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. 1. vyd. Praha : Šulc a spol., 1992. ISBN 80-901204-3-1.

 

Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.

Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.

Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. Za posudek se platí řádově několik stokorun.

Do žádosti musíte napsat, kdo bude nositelem jména (novorozeně, dospělý, chlapec, děvče), k jakému příjmení, případně dalšímu křestnímu jménu bude jméno užíváno, dále pramen, kde jste jméno našli + případně kopie příslušných dokumentů. Nezapomeňte ani na vaši zpáteční adresu a telefon.

PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Kubánské náměstí 1322/17

100 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: 271 733 481

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 10:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu