Jméno Mia

Text dotazu

Dobrý den,
pátrám po původu ženského jména Mia. Chtěla bych ho dát svému dítěti a zajímalo by mne, kdy například by mohla slavit svátek, když toto jméno není v Českém kalendáři, a ze které země toto jméno vlastně pochází. Slyšela jsem, že by se mohlo jednat i o zkratku jiného jména. Mnohokrát děkuji za odpověď.
S pozdravem.

Odpověď

Dobrý den,
přímo jméno Mia není uvedeno v žádné nám dostupné příručce jmen. Mohlo by se ale jednat o ženskou podobu jména Mio,  z jihoslovanského jména Miodrag, jméno vztahující se k příd. jménu milý.
Knižních "rádců" při výběru křestních jmen kromě kalendářů je ale hned několik. Nejznámější je nejspíš KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných.  Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář.  Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.  ISBN 978-80-200-1888-5. Autorka je v současné době i jedinou posuzovatelkou cizích nebo netypických křestních jmen, která lze zapsat do matriky v ČR http://www.rodina.cz/clanek417.htm.

Užitečné zdroje k tématu:
k získáni seznamu křestních jmen i s jejich výkladem Vám poslouží např. následující odkazy:
Internetová encyklopedie křestních jmen nakladatelství Libri:
http://www.libri.cz/databaze/jmena/
Křestní jména a jejich významy (vestirna.com):
http://www.vestirna.com/www2/_jmena/jmena.php?pismeno=A
Význam křestních jmen: http://jmena.na-webu.cz/.
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. 5., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.
* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. 3. vyd.
Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-197-3.
* BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. 1. vyd. Praha : Šulc a spol., 1992. ISBN 80-901204-3-1.

Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.
Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.
Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno.  Za posudek se platí řádově několik stokorun.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.05.2012 10:02

Mia píše:
Pátek 29.05.2020 09:34
Dobrý den jméno Mia nemůže být v české knize jmen páč je to čínské jméno miya
mia píše:
Neděle 28.06.2020 08:52
v aplikácii pregnancy+ uvádza meno mia ako americké
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu