jméno Martina a příjmení Bahníková

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o zjištění významu jména Martina a příjmení Bahníková.

Odpověď

Dobrý den,

jméno Martina je jméno latinského původu, ženská podoba k Martin, tj. "Martův, zasvěcený bohu Martovi" (Mars - mytologický bůh války), přeneseně "bojovný"; (velké množství domácích podob, stejně nebo hodně podobně znějící jméno v různých jazycích, u nás patří k nejoblíbenějším).

Knižních "rádců" při výběru křestních jmen kromě kalendářů je několik. Nejznámější je  nejspíš KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?  Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných.  Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář.  Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.  ISBN 978-80-200-1888-5. Autorka je v současné době i jedinou posuzovatelkou cizích nebo netypických křestních jmen, která lze zapsat do matriky v ČRhttp://www.rodina.cz/clanek417.htm.

Užitečné zdroje k tématu:

k získáni seznamu křestních jmen i s jejich výkladem Vám poslouží např. následující odkazy:

Internetová encyklopedie křestních jmen nakladatelství Libri:

http://www.libri.cz/databaze/jmena/

Křestní jména a jejich významy (vestirna.com):

http://www.vestirna.com/www2/_jmena/jmena.php?pismeno=A

Význam křestních jmen: http://jmena.na-webu.cz/.

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. 5., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.

* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. 3. vyd.

Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-197-3.

* BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. 1. vyd. Praha : Šulc a spol., 1992. ISBN 80-901204-3-1.

K zjišťování původu a významu příjmení existuje několik příruček, které při práci využíváme a jsou také dostupné ve většině větších knihoven:

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8.

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Mladá fronta, 1983.

MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená. Praha: Epocha, 2002. ISBN 80-86328-10-4.

BAUER, Jan. Velká kniha o jménech. Praha: Regia, 2003. ISBN 80-86367-35-5.

Dalšími zdroji jsou:

BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 1998. ISBN 80-7044-212-3.

KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: studie ku poznání příjmení československých, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Praha: Nákladem Jana Kotíka, 1897. jako digitalizovaný dokument http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11393795<http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11393795> .

Příjmení Bahník, Bahníková  - ten, kdo bydlel u močálu, pracoval v močále; z obecného podstatného jména bahno, pomístní název Bahno (2x v Čechách); ze stejného původu je příjmení Bahno, Bahenský, Bahníček, Bahník, Bahnovský.

Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004.

Se svým dotazem se můžete obrátit i na Jazykovou poradnu Ústavu pro český jazyk AV ČR http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna <http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna> .

Ve statistice na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d <http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d> je příjmení Bahníková na 2697.místě, četnost 369.

Další odkaz: http://www.kdejsme.cz/prijmeni//hustota/ - osob s příjmením Bahník bylo v roce 2012 na území ČR  220, nejvíc lidí s tímto příjmením je na Královéhradecku (tento zdroj neověřujeme).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 14:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu