Jméno Mařinec

Text dotazu

Prosím o objasnění vzniku jména Mařinec.
V jaké podobě se toto jméno prezentovalo v 17.století a později?
Předem děkuji a zdravím

Odpověď

Dobrý den,

výklad Vašeho příjmení viz níže. První použití příjmení Mařinec se nám nepodařilo dohledat.

Mařák - z žen. OJ Máří; z lat. OJ Mauritius (= pocházející z Mauretánie), Martin - viz tam, Marek - viz tam; též postava z lid. her na Moravě (na Smrtnou neděli chodili chlapci s Mařákem); Mařáček, Mařan (1377-82 Martinus dictus Marzan). Mařánek, Mařas, Mařata, Mařatka, Mařenec (též z názvu rostliny mařena barvířská), Mařík (1387 Marzik Okryzyri), Mařinec.  

Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. s. 114. ISBN 80-86781-03-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ad490720-4016-11e4-bc3a-005056827e51

Maří - staročes. varianta Marie („milovaná Bohem“): Maruš, Maru- šák, Maruštík, Maryška, Mařáček, Mařák, Mařan, Mařá- nek, Mařas, Marata, Mařatka, Mařička, Marik, Mařinec

Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Tax Az Kort, 2002. s. 17. ISBN 80-238-8173-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:89b55280-a896-11e4-b69d-5ef3fc9ae867

„30. července. Sněm český v Tiovém složení svolán ku dni 27. srpna 1869, říšská rada pak ku dni 2. září. — »Politik« zabavena. — Konfiskace č. 196. »Nár. Listů « pro článek »Chtě jí — obětovnost«, v němž shledán zločin rušení veřejného pokoje dle § 65. a) tr. z. potvrzena. — C. k. policie zakázala přednášku v malostranské besedě dělnické »o mezinárodním spolku dělni-ckém*. — Pro oslavu vítězství volebního odsouzeni byli z Bfexr nice k peněžitým pokutám a sice po 25 zl. Jan Ryjáček a Jos. ČíXék; — »po 15 zl. Jos. Javůrék, Frt. Hejtmánek, Alois Tatter^. Jan Gotthard, Martin Fiřttk, Jan Nachbar, Jos. Česaný, Jan Javůrék, Jos. Hovorka, Václ. ,Fencl, Hynek Šmolka a Libor Kodl; — po 10 zl. Hynek Richter, Frt. ffiřt, Jan Vondřich,. Frt Marek, Jos. Mařínec, Vojt. Sedláček starší, Václ. Sedláček^ Vojt. Sedlá&k mladší, Jan Sedláček a Josef Češka. Úhrnem • tedy 24 provinilců odsouzených k summární pokutě 330 zl.“

Zdroj: ARBES, Jakub. Persekuce lidu českého v letech 1869-1873. V Praze: Frant. Bačkovský, 1896. s. 214. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1f462c70-e198-11e6-9e7e-001018b5eb5c

V poznámce pod čarou Kotík ve své knize píše: „ *) V mém rodišti — píše Bartoš tamže — mlynárčík (t. j. mlynář- nký tovaryš) měl ženu resolutní, Mariánu, která domem vládla. Pročež. Tíká se domu „u Marjánů" a muži se vůbec říkalo Marián. Též jméno manželčino, v krajině neobyčejné, mohlo příčinou býti, že po něm manžel )pojmenován.“ Tento obyčej lze aplikovat i na příjmení Mařinec.

Zdroj: KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: Studie ku poznání příjmení československých, jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Praha: Jan Kotík, 1897. s. 37. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:45124b60-fddf-11e6-8830-005056827e51

Pro bližší informace můžete zkontaktovat jazykovou poradnu, viz https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.08.2021 09:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu