jméno Lettycia

Text dotazu

Dobrý den, chtěli bychom dát dceři jméno Lettycia, ale bohužel jsme nenašli jméno v písemné podobě, proto Vás prosíme o dohledání jména. Hledali jsme jméno na internetu a tam se nám zobrazilo jako používané v Indonesii, Polsku, Italii. Když jsme se snažili najít seznam, bohužel se nám to nepodařilo. Tímto bychom Vás moc chtěli poprosit o ověření zda doopravdy existuje. Velice děkujeme

Odpověď

Dobrý den,

jméno Lettycia v této psané podobě jsme nenašli. Našli jsme jméno Leticie, které je možné dítěti dát. Je to jméno latinského původu a znamená "radost, krása". Italská podoba tohoto jména je Letizia. Anglická L(a)etitia, německy Lätitia, francouzská a dánská Laetitia, španělská, rumunská podoba je Leticia, holandská Letizia, Laetitia, Letia, polská Letycja, srbská a chorvatská Leticija, maďarská podoba Letícia. U nás se toto jméno vyskytuje pouze zřídka.

Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky. Tento seznam vychází z publikace Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (autorka Miloslava Knappová). Její knihu jsme prohlédli, ale jak jsme psali jméno Lettycia v této psané podobě nenašli. Doporučujeme Vám tedy, abyste ještě zašla na matriku a nechala si od nich toto potvrdit.

Pokud se jméno v seznamu na matrikách nacházet nebude, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. Za posudek se platí řádově několik stokorun. Do žádosti musíte napsat, kdo bude nositelem jména (novorozeně, dospělý, chlapec, děvče), k jakému příjmení, případně dalšímu křestnímu jménu bude jméno užíváno, dále pramen, kde jste jméno našli + případně kopie příslušných dokumentů. Nezapomeňte ani na vaši zpáteční adresu a telefon.

PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Kubánské náměstí 1322/17

100 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: 271 733 481

 

Zdroje:

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 4. přepracované a dopl. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.

* http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=301~2F2000&rpp=15#seznam

* http://www.mvcr.cz/clanek/nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.11.2014 11:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu