Jméno dítěte

Text dotazu

Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda je možné dát dítěti v Čr jméno Timoty? Je to varianta ke jménu Timothy nebo Timotej. Přáli bychom si ovšem pouze Timoty. Je uznané a schválené i toto jméno? Děkuji za informace a přeji hezky den.

Odpověď

Dobrý den,

 protože dotazy na možnost pojmenování dítěte cizím jménem jsou v naší službě poměrně časté, uvádíme odpověď na Váš dotaz z našeho archivu :

 

"znalkyně Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, vychází ze zákona o matrikách, jménu a příjmení, píše:

"V České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě.

Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky CR."

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

"Z citace matričního zákona vyplývá, ze do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce, tj. cizojazyčné podoby jména. Mohou to byt jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného, tj. zapisuje se nejen Jiří, ale je možné matričně zapsat i německou podobu Georg, anglickou George, ruskou Jurij ... novořeckou Georgios atd. Dále je možné zvolit pro zápis do matriky i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu, např. byla zapsaná albánská jména Lindita a Drita, malajská Tanita, arabská Malike, řecká Kyriaki ... indonéský Batahi aj."

"Jak už bylo řečeno, do matriky lze zapsat existující, pravopisně doloženou základní podobu jména. Pravopis ... jmen totiž vychází z pravopisných systémů jednotlivých jazyků a podléhá dobové pravopisné kodifikaci ... V některých jazycích je oficiálně kodifikováno, tj. vlastně jazykově schváleno několik variantních pravopisných podob jednoho jména, jde např. o jazyky germánské. I tyto pravopisné podoby je možné do matriky CR zapsat, pokud oficiálně existuji, jsou doloženy."

"... pokud rodiče chtějí zvolit pro své dítě jméno, které matrikářce není v požadované podobě známo ... doporučí rodičům (či žadatelům o změnu matričního zápisu apod.), aby požádali o jazykové znalecké ověřeni."

 

Jméno Timoty je v knize "Jak se bude Vaše dítě jmenovat?" (2017) uvedeno v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných mužských jmen, které splňují jazykové hledisko pro zápis do české matriky. Pro tyto jména není třeba žádat další jazykové ověření.

 

Jméno Timotej (Timoty) je řeckého původu (Timotheos) a znamená "uc

 

Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017.

http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/uznani-jmena-na-matricehttp://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/uznani-jmena-na-matrice

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.10.2017 10:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu