Jméno Antonia

Text dotazu

Dobrý den, je prosím možné v ČR pojmenovat dítě-dceru Antonia v kalendáři je pouze Antonie. A je možné dát dvě křestní jména? Chtěla bych Antonia Eva. Předem strašně moc děkuji za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky. Tento seznam vychází z publikace Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (autorka Miloslava Knappová). Její knihu jsme prohlédli, ale jméno Antonia v podobě psané s a na konci zde sice není uvedeno samostatně, ale je zde uvedeno jako zahraniční podoba jména Antonie. Z tohoto důvodu se domníváme, že by mělo být možné dát toto jméno svému dítěti. Přesto Vám doporučujeme, abyste ještě zašla na matriku a nechala si od nich toto tvrzení potvrdit.                                                                                                                                                                                     

Pokud se jméno v seznamu na matrikách nacházet nebude, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. Za posudek se platí řádově několik stokorun. Do žádosti musíte napsat, kdo bude nositelem jména (novorozeně, dospělý, chlapec, děvče), k jakému příjmení, případně dalšímu křestnímu jménu bude jméno užíváno, dále pramen, kde jste jméno našli + případně kopie příslušných dokumentů. Nezapomeňte ani na vaši zpáteční adresu a telefon.

PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Kubánské náměstí 1322/17

100 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: 271 733 481

 

Zdroje:

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 4. přepracované a dopl. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.

* http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=301~2F2000&rpp=15#seznam

* http://www.mvcr.cz/clanek/nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.06.2014 09:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu