Jmění neziskové organizace

Text dotazu

Co tvoří vlastní jmění neziskové organizace?

Odpověď

Vlastní jmění nevýdělečné organizace představuje hodnotu vlastních zdrojů

(= jmění a výsledek hospodaření). Zahrnuje vlastní jmění (= povinný nebo

dobrovolný vklad zakladatelů, dotace, hodnota bezúplatně nabytého majetku),

fondy a oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Nevýdělečné

organizace mají poměrně mnoho podob jak ve veřejném i soukromém sektoru.

Více informací najdete v uvedených pramenech:

1. Kluwer, W.: Nevýdělečné organizace 2010. Praha, Meritum 2010.

ISBN978-807357-532-8

2. Boukal, Petr: Nestátání neziskové organizace (teorie a praxe).Praha,

Oeconomica 2009. ISBN 978-80-245-1650-9

3. Duben, Rostislav: Neziskové organizace, část I. Charakteristika, poslání

a řízení. Jihočeská univerzita 1996. ISBN 80-7040-195-8

4. Frič, Pavol: Neziskový sektor v České republice. Praha, Eurolex Bohemia

2001. ISBN 80-86432-04-1

5. Rektořík, Jaroslav: Organizace neziskového sektoru. Zásady ekonomiky,

teorie a řízení. Praha, Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-25-5

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

19.07.2010 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu