jména, genealogie

Text dotazu

Prosím rád bych znal původ jmena a prijmeni (lukáš litoš) popripade rodokmen nebo jakekoliv informace o minulosti vyse uvedeneho. dekuji

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Litoš bylo odvozeno z osobních jmen začínajících Lit- (např. Litold, Lutomysl - Litomysl, Lutek - Litek a pod.) nebo také z moravského slova obecného významu "litoš" = lívanec.

Lukáš je jméno latinského původu, které je vlastně zkráceninou jména Lucanus, což znamená "Lukánec", "pocházející z Lukánie". Lukánie je kraj v jihozápadní Itálii nazývaný podle starověkého národa Lukánů. Dnes je Lukánie součástí Kalábrie. Lucanus se jmenoval i známý římský básník a intelektuál, bratr filozofa Seneky a blízký přítel Nerona. Jako mnoho jiných kamarádů tohoto císaře byl - v pouhých 28 letech - donucen k sebevraždě (jeho básně se v Římě líbily víc než verše psané géniem na trůně). Nejslavnějším nositelem tohoto jména byl bezesporu evangelista Lukáš, narozený ještě před Kristem v Antiochii (Sýrie). Lukáš patří již po celá staletí k oblíbeným světeckým postavám. Byl povoláním lékař a působil v polovině 1. století ve své vlasti Antiochii. Byl od narození pohanem a nikdy se už asi nedozvíme, jak se vlastně dostal ke křesťanství. Okolo roku 50/51 se Lukáš připojil k apoštolu Pavlovi, kterého pak asi po 17 let věrně doprovázel. Když byl Pavel v roce 67 v Římě popraven, působil prý Lukáš v Achaji na řeckém Peloponnésu, kde prý napsal své evangelium a Skutky apoštolské. Podle tradice zemřel Lukáš ve věku 84 let. Jeho ostatky byly pochovány ve 4. století v nově zbudovaném apoštolském kostele v Kónstantínopoli (dnešní Istanbul). Později se dostaly do Padovy, kde byl vytvořen neobyčejný sarkofág, a to v kostele sv. Justiny.
Lukáš je znázorňován většinou s býkem, který je jeho symbolem. Raně křesťanská mozaika ze 4. století s obrazem evangelisty existuje v bazilice sv. Vitala v Ravenně. Lukáš je však nejenom námětem výtvarných umělců, sám prý v tomto druhu umění i tvořil: údajně byl prvním malířem obrazu Madony.
Už od časného středověku se váží k Lukášovu svátku četné lidové tradice. Mezi jiným dávali lidé v dřívějších dobách dobytku polykat lístky s požehnáním, které byly posvěcovány o svátku sv. Lukáše. Ty měly zvářata chránit před morem a neštěstím. U sedláků je Lukášův den také dnem Předpovědi počasí, mezi jiným je to začátek sklizně řepy. Již zmíněné Lukášovy lístky přikládali dříve i nevyléčitelně nemocným, někdy i ženám při těžkém porodu. Všude na světě pracují tzv.Lukášovy cechy, sdružení křesťanských lékařů, kteří se zabývají etickými otázkami na poli medicíny.

Zdroje:
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 232 s. ISBN 80-86781-03-8.

RAMEŠ, Václav. Encyklopedie křestních jmen. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-013-6.

BAUER, Jan. Velká kniha o jménech. Praha: Regia, 2003. ISBN 80-86367-35-5.

BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. Praha: Šulc a spol., 1992. ISBN 80-901204-3-1.

Co se týče zjištění genealogie rodu, naše knihovna nemá potřebné zdroje a pokud se nejedná o významný panovnický, šlechtický, popř. měšťanský rod, není v našich silách ani možnostech tuto informaci zjistit. Navíc pátrání po rodokmenu je práce velmi časově náročná, zdlouhavá a mnohdy až detektivní. Pokud budete chtít zjistit rodokmen sám, budete muset začít s hledáním u jeho "nejmladších" příslušníků (tzn. u sebe, Vašich rodičů, prarodičů atd.) a poté se dostávat hlouběji do minulosti.

V případě, že budete mít opravdu zájem se do tohoto pátrání pustit, zde je stručné shrnutí, jak postupovat:
Při sestavování historie rodu (rodokmenu) se tedy většinou začíná se shromažďováním informací od žijících příbuzných, ať již ve formě ústních informací nebo v podobě dokumentů (rodné, oddací, úmrtní listy, pracovní knížky atd.). Dalším zdrojem informací jsou matriky (narozených, oddaných, zemřelých). Dosud používané matriky jsou uloženy na obecních úřadech, pro nahlédnutí je nutné být přímým příbuzným hledané osoby. Uzavřené matriky jsou předávány a shromažďovány v oblastních archivech. V matrikách pak můžete sama vyhledávat nebo můžete požádat o výpis z matriky. Tyto služby jsou placené. V archivech různých typů jsou uloženy i další zajimavé materiály (gruntovní knihy, sirotčí knihy, paměti, kroniky škol, měst a obcí atd.). Přehled o fondech archivů si můžete udělat s pomocí databáze Archivní fondy a sbírky v České republice (http://www.mvcr.cz/archivnictvi/index.html).
Pokud ještě s vyhledáváním historie rodu (a sestavování rodokmenu) nemáte zkušenosti, doporučovali bychom Vám nejprve navštívit internetové stránky některé ze společností, které se zabývají genealogií. Na jejich stránkách naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat při sestavování rodokmenu, jak kontaktovat archivy atd.
Uvádíme několik odkazů:
Česká genealogická a heraldická společnost (http://www.genealogie.cz/), Klub pro českou heraldiku a genealogii (http://heraldika_genealogie.tripod.com/),
velice cenné informace naleznete také na www.genea.cz - odkaz on-line příručka a další, i zahraniční, odkazy můžete nalézt na stránkách Referenčního centra NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_koment.html#histor).

Pomoci by Vám případně mohly i následující publikace (nalezené v elektronickém katalogu Národní knihovny - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

1) Cesta k rodinným kořenům, aneb, Praktická příručka občanské genealogie / Josef Peterka. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri, 2006. -- 373 s. : faksim. ; 21 cm
2) Občanská genealogie : základy rodopisné práce / Kristoslav Řičař. -- 1. vyd.. -- Praha : IŽ, 2000.-- 136 s. : faksim., geneal. tabulky, formuláře;27 cm
3) Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen / Marie Marečková. -- 2., upr. vyd.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005. -- 193 s. : il., faksim. ; 17 cm
4) Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? / Kristoslav Řičař. -- Vyd. 1.. -- Praha :Horizont, 1995. -- 94 s. : il., faksimile, genealogické tab. ; 31 cm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2007 12:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu