Jména českých zemí v historii

Text dotazu

Dobrý den

zajímalo by mě, jaká byla oficiální jména českých zemí v průběhu vývoje.

Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zřejmě prvním státním útvarem na našem území byla Sámova říše.

Prvním útvarem na našem území, který lze označit za ranou formu státu, byla Velká Morava. Vznikla v r. 833, kdy moravský kníže Mojmír (asi 830–846) ovládl Nitransko.

České království či Království české (německy Königreich Böhmen, latinsky Regnum Bohemiae) byl státní útvar v čele s králem na území Čech od 13. století do roku 1918. K Českému království byly v různých obdobích přidruženy další historické země, především Moravské markrabství, slezská knížectví a Lužice. Země pod vládou českého krále se souborně označují jako země Koruny české.

Korunu českou právně ustanovil Karel IV. svými bulami ze dne 7. dubna 1348. Pojem koruna představoval nadosobní princip, přirovnatelný k dnešní instituci státu, který stál nad panovníkem i nad zemskou obcí.

Ve smyslu historického a státoprávního termínu (jako sjednocujícího pojmu vyjadřujícího příslušnost té které korunní země k teritoriu ovládanému českým králem) zanikla Corona regni Bohemiae teprve se vznikem Československé republiky roku 1918.

Oficiální název státu procházel vývojem dle toho, jak se měnilo jeho politické zřízení. Oficiální název v letech 1918 až 1920 byl Republika Československá (RČS) nebo Česko-Slovenský stát. V letech 1920 až 1938 se používal název Československá republika (ČSR). Za druhé republiky (1938–1939) byl používán název Česko-Slovenská republika. Po válce bylo opět užíváno názvu Československá republika až do roku 1960.

V roce 1960 byl v souladu s ideologii vládnoucí Komunistické strany Československa název státu změněn na Československá socialistická republika (ČSSR). V preambuli ústavy se nový název zdůvodňoval vítězstvím socialismu v zemi, po němž měl následovat přechod ke konečnému stádiu dějin – komunismu. Spolu s názvem byl změněn také státní znak.

Po pádu režimu v roce 1989 byl název státu změněn na Československá federativní republika (ČSFR) v češtině a Česko-slovenská federatívna republika (ČSFR) ve slovenštině. Po vleklých sporech byl nakonec schválen název (z hlediska pravopisných pravidel nesprávný) Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) v češtině a Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) ve slovenštině, který se používal až do zániku státu 31. prosince 1992.
Zeměpisný název státu zněl Česko-Slovensko (v letech 1918–1920 a 1938–1939), Československo (v letech 1920–1938 a 1945–1990) a nakonec v letech 1990–1992 Československo v češtině a Česko-Slovensko ve slovenštině. ČSFR měla v letech 1990–1992 dvě zeměpisná jména i při překladech do cizích jazyků: bez spojovníku v překladech z češtiny (např. anglicky Czechoslovakia, francouzsky Tchécoslovaquie, německy Tschechoslowakei, atd.) a se spojovníkem v překladech ze slovenštiny (např. anglicky Czecho-Slovakia, francouzsky Tchéco-Slovaquie, německy Tschecho-Slowakei, atd.).

 

 

Použité zdroje

BOBKOVÁ, Lenka. 7.4.1348 - ustavení Koruny království českého: český stát Karla IV. Vyd. 1. Praha: Havran, 2006. 163 s. Dny, které tvořily české dějiny; sv. 12. ISBN 80-86515-61-3.

CÍLEK, Roman a MOULIS, Miloslav. 100 hodin, kdy umírala republika. Vyd. 1. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2009. 167 s., [8] s. obr. příl. Magnet; sv. č. 9. ISBN 978-80-7250-440-4.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko

https://cs.wikipedia.org/[…]/Z%C3%A1nik_%C4%8Ceskoslovenska

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko

https://cs.wikipedia.org/[…]/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B

https://cs.wikipedia.org/[…]/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD

https://cs.wikibooks.org/wi[…]3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2020 08:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu