Jitro, lán

Text dotazu

Dobrý den, v textu jsem našla tyto slova "jitro" a "lán" jako určení rozměru pole. Je dohledatelné, kolik by to bylo v dnešních jednotkách?

Odpověď

Vážená paní ...,

děkujeme za Váš dotaz. Slovo lán je stará česká jednotka plošného obsahu, historické jednotky dohledat lze, problém je však v tom, že různé jednotky/míry existovaly s přívlastky, které je zpřesňovaly. Lán mohl být např.: zemský, vídeňský, panský, královský. Můžeme tedy určit velikost pouze přibližně. Pokud chcete přesnější určení, doporučuji Vám najít si, o který lán se ve Vašich textech jedná. Určující může být, i v jakém časovém období je tento výraz užíván.

Jitro s lánem přímo souvisí. Lán se mohl dál dělit na korce, pruty, jitra či provazce. Jak uvádí Chvojka (1982, s. 140-141) 1 lán byl zhruba 60-72 jiter, to je 17 ha až 20,5 ha. Cituje zde údaje z Hájkovy kroniky, kdy jeden lán byl 60 jiter a tedy 18,51 ha (Chvojka, 1982, s. 141).

Pro hlubší vhled do problematiky doporučuji tyto publikace, které se danou problematikou zabývají:

  1. SEDLÁČEK, August. ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách, jež sebral a složil August Sedláček. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1923, 498 s. ; 27 cm. Signatura: I-10628/1a
  2. KREJČÍK, Adolf Ludvík. ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. Rejstřík jmenný a věcný k dílu Augusta Sedláčka Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha: Česká akademie věd a umění, 1933, 193 s. Signatura: I-10 628/2

Použité zdroje

Primo SVK HK
CHVOJKA, Miloš a Jiří SKÁLA. Malý slovník jednotek měření. Praha: Mladá fronta, 1982, 278 s.
SEDLÁČEK, August. ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách, jež sebral a složil August Sedláček. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1923, 498 s. ; 27 cm.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum zadání dotazu

19.11.2021 17:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu