Jiří z Poděbrad

Text dotazu

Něco obsáhlejšího o J. z Poděbrad.

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny nevypracovává žádné referáty, školní práce ani podrobné zprávy a výtahy. Níže Vám však uvádíme několik publikací, které pojednávají o životě a vládě Jiřího z Poděbrad v širším rozsahu než klasické učebnice dějepisu a z nichž můžete čerpat potřebné informace:

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 2, [Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197 - 1526)]. 2. vyd.. Praha : Baronet, 1995. 454 s. ISBN 80-85890-20-8

TŘEŠTÍK, Dušan; ČECHURA, Jaroslav. Králové a knížata zemí Koruny české. Vyd. 1.. Praha : Rybka, 2001. 413 s. ISBN 80-86182-55-X

ČORNEJ, Petr et al.. Dějiny zemí Koruny české. [Díl] 1, Od příchodu Slovanů do roku 1740. 1. vyd.. Praha : Paseka, 1992. 302 s. ISBN 80-85192-29-2

MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. 1. vyd.. Praha : Svobodné slovo, 1967. 272 s.

FRAIS, Josef. Jiří z Poděbrad : král dvojího lidu. Vyd. 1.. Třebíč : Akcent, 2006. 165 s. ISBN 80-7268-382-9

ČORNEJ, Petr et al. 234 českých osobností. 1. vyd.. Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. 246 s. ISBN 80-7200-838-2

ČORNEJ, Petr. Panovníci českých zemí. 5. vyd.. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 127 s. ISBN 80-7200-848-X

PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl čtvrtý, Věk Jiřího z Poděbrad od roku 1439 až do roku 1457 čili do smrti krále Jiřího. Praha : L. Mazáč, 1939. 637 s.

VLČEK, Emanuel. Fyzické osobnosti českých panovníků. III. díl, Čeští králové II.. 1. vyd.. Praha : Vesmír, 2000. 301 s. ISBN 80-85977-29-X

ŘEHÁK, Karel Lev. Jiří z Poděbrad, český král-kališník. V Praze : Vlast, 1910. 79 s.

-knihu si můžete objednat prostřednictvím naskenovaných katalogů RETRIS na adrese https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001 : Generální katalog I/Roub - Schaee/Ř-Řeo/ záložka č.912.

URBÁNEK, Rudolf. České dějiny. Díl 3. Část 4, Věk poděbradský. [Sv.] 4. Kn. 5. a 6, Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad. Léta 1460-1464. 1. vyd.. Praha : ČSAV, 1962. 823 s.

POLIŠENSKÝ, Josef. Jiří král český a jeho snahy o mír a bezpečnost v Evropě. Praha : Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci : Národní knihovna ČR : Sdružení za evropský dům, 1997. 56 s. ISBN 80-7050-276-2 (Národní knihovna ČR : v knize neuvedeno : brož.) ; 80-901281-2-2 (Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci : brož.)

Záznamy knih spolu s informacemi o jejich dostupnosti naleznete v online katalogu NK ČR dostupném na adrese: https://aleph.nkp.cz/cze/nkc 

Některé zdroje volně dostupné na internetu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1459048-550-let-od-korunovace-jiriho-z-podebrad

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2007 11:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu