jezero, Jizera, Isar, Isere (etymologie)

Text dotazu

Měl bych dotaz, zda spolu souvisí nějak české obecné podstatné jméno jezero a vlastní jména Jizera, Isar, Isere(ve Francii první e je s opačnám axánem).

Odpověď

Dobrý den, všechny názvy řek, které jste vypsal, mají stejný etymologický původ. O daném původu se píše v knize Zeměpisná jména Československa toto: " Jizera - (...)Primární je jméno řeky; ačkoli je doloženo teprve r.1297 (flumen Gizera), je zcela bezpečně již předslovanské (Slované je germánským prostřednictvím přejali od Keltů). Má původ v ide.kořeni * eis/-ois-/*is- "bystře proudit, prudce se pohybovat" - šlo tedy o řeku bystrou (srov. Bystřice). Téhož původu je řada říčních jmen v dalších zemích Evropy, kde kdysi žili Keltové (např. Isere ve Francii, Isar v Bavorsku, Ijzer v Nizozemsku, Aire (z Isara) v Británii aj.). Jméno Jizera patří k praevropské vrstvě hydronym."
O "jezeru" hovoří etymologické slovníky jako o všeslovanském slově, jež bylo odvozeno od slova jez. Znamenalo původně nádrž vody vytvořenou jezem.

Odborné etymologické srovnání Vám ovšem poskytnou pracovníci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna

Zdroje:
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. vyd. z roku 1971.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1 (váz.)

HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem ke slovům kulturním a cizím. Praha : SPN, 1978

LUTTERER, Ivan. Zeměpisná jména Československa : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1982. str.138.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.03.2008 18:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu