Jednotný evropský platební prostor

Text dotazu

Dobrý den, chystám se zpracovávat diplomovou práci
na téma Jednotný evropský platební prostor. Práce bude zaměrena na Jednotný
evropský platební prostor v kontextu evropské ekonomické integrace a dále
jak se SEPA dotýká ČR a podniků u nás.
Mohli by jste mi prosím doporučit nějakou literaturu zabývající se touto
problematikou ?
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

informace k tématu Jednotného evropského platebního prostoru jsme v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) nalezli pouze v rámci kapitol v následujících publikacích:

* HELÍSEK, Mojmír a kol. Euro v ČR z pohledu ekonomů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 206 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-7380-182-3.

* KUČERA, Zdeněk a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 407 s. ; 22 cm. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7380-108-3.

* SCHLOSSBERGER, Otakar; SOLDÁNOVÁ, Marcela. Platební styk. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2007. s. 11-435 : il., formuláře ; 30 cm. ISBN 978-80-7265-107-. 8

Dále by pro Vás mohl být užitečný i níže uvedený dokument:

Consequences of the European monetary integration on financial systems / edited by Daniel Stavárek and Stanislav Polouček. Newcastle, U.K. : Cambridge Scholars, 2008. xv, 268 s. : il. ; 22 cm ISBN 978-1-4438-0068-6.

* měnová integrace -- země Evropské unie * finance -- země Evropské unie * finanční instituce -- země Evropské unie * euro * sborníky konferencí

Více pramenů k této problematice nabízí výběrová článková databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) , která obsahuje citace článků z denního tisku a některých odborných periodik a sborníků. Na dotaz sepa zadaný do obecného vyhledávacího pole (Všechny údaje) jsme získali 16 záznamů, dále je možné použít i klíčová slova ve spojení jednotn? and platební?, kdy znaménko "?" pravostranně rozšiřuje zadané výrazy o libovolný počet znaků. Ve výsledku se pak objeví i záznamy s klíčovými slovy jako jednotného, jednotném atd. v kombinaci s platebním, platebního apod.

Další informace bychom Vám doporučovali hledat v českých plnotextových článkových databázích Anopress nebo Newton MediaSearch. Jedná se o placené zdroje, které knihovny zpřístupňují svým registrovaným uživatelům, informace o zpřístupňovaných licencovaných zdrojích byste vždy měl nalézt na webových stránkách příslušné knihovny. Tyto databáze kompletně monitorují denní tisk, některá společenská a odborná periodika (např. z oblasti ekonomiky a finančnictví) a dále také zpravodajské, diskuzní a publicistické pořady rozhlasu a televize, včetně internetu. Databáze nabízejí také archiv s retrospektivou až k roku 1996.

Národní knihovna má k dispozici databázi Anopress, která je přístupná ve vybraných studovnách uživatelům s platným čtenářským průkazem. Kompletní nabídku databází, které zpřístupňuje NK ČR, naleznete na našich stránkách zde: https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju

Databáze NK ČR mohou využívat opět pouze registrovaní uživatelé knihovny buď z počítačů, které jsou k dispozici ve studovnách, nebo i mimo knihovnu prostřednictvím vzdáleného přístupu (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup).

Bylo by vhodné navštívit také knihovny zaměřené na oblast ekonomie, které disponují zejména odbornými zahraničními publikacemi a článkovými databázemi. Jedná se o Centrum informačních a knihovnických služeb (http://ciks.vse.cz/ ), Knihovnu CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library ) nebo Odbornou knihovnu České národní banky (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/odborna-knihovna-cnb/index.html).

Základní informace k tématu jsou dostupné i na internetu, např.:

https://www.finance.cz/zpravy/finance/112276-jednotny-evropsky-platebni-prostor-sjednoti-podminky-plateb/ 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/about-sepa/sepa-goals-and-benefits

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2012 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu