Jednorožci

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, jestli na našem území mohli někdy existovat jednorožci. Jsou vyobrazeni v nějakých kronikách?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

Na dotaz o existenci jednorožce již bylo zodpovězeno v nedávné době.

 V českých kronikách není vyobrazen žádný. Jsou zde pouze motivy z národní historie. Do originálů jiných kronik nemáme přístup, avšak můžeme Vám dát příklad za všechny, který je známý  -jednorožec je zobrazen v Aberdeenském bestiáriu, které bylo sepsáno kolem roku 1200.

Zmínky o jednorožcích jsou tudíž vyjádřeny ve všech středověkých bestiářích.

V umění je vyjádřen na obrazu Domenichina Panna s jednorožcem, nebo na obrazu od Raffaella - Dáma s jednorožcem.

 

Použité zdroje

Odkazy a Literatura:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednoro%C5%BEec

HÁJEK Z LIBOČAN, Václav a FLAJŠHANS, Václav, ed. Václava Hájka z Libočan Kronika česká. I, Úvod, R. 644-904, Doba pohanská. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918. lxii, 368 s. Staročeská knihovna; č. 2.

HÁJEK Z LIBOČAN, Václav a FLAJŠHANS, Václav, ed. Václava Hájka z Libočan Kronika česká. II, Zánik pohanství, r. 905-1100. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1923. 482 s. Staročeská knihovna; č. 3.

HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Václava Hájka z Libočan Kronika česká. III., Čechy vévodské, r. 1101-1253. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1929. 458 s. Staročeská knihovna; č. 4.

HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Václava Hájka z Libočan Kronika česká. IV, Čechy královské r. 1254-1347. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1933. 410 s. Staročeská knihovna; Č. V. Spisy musejní; Čís. CLXXVIII.

HLAVINKA, Alois. Kronyka českomoravská: dějiny našeho národa pro náš lid. V Brně: A. Hlavinka, 1890. 402 s.

KOSMAS. Kosmova kronika česká. Překlad Marie Bláhová a Karel Hrdina. 6. vyd., (ve Svobodě 2. vyd.). Praha: Svoboda, 1975. 261, [3] s., [5] s. příl.

Kroniky doby Karla IV. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987. 647 s. Členská knižnice.

MOUREK, Václav Emanuel, ed. Kronika Dalimilova: podle rukopisu Cambridgeského. 2. vyd. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910. xii, 176 s.

VINCENTIUS PRAGENSIS a MORAVOVÁ, Magdalena, ed. Milevský letopis: zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Překlad Anna Kernbach. Vyd. v tomto překladu 1. Praha: Argo, 2013. 290 s. Memoria medii aevi; sv. 18. ISBN 978-80-257-0885-9.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.10.2016 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu