"Je to v cajku?"

Text dotazu

Nedalo by se něco zjistit o původu rčení - Je to v cajku? - Je to v pořádku?

Odpověď

Význam rčení "Je to v cajku." uvádí Slovník české idiomatiky a frazeologie. Výrazy neslovesné, Praha 1994. Bejt v cajku: (výsledek, stav činnosti, situace, vztahu mezi lidmi aj. v poměru k očekávání a normě, též finančně ve smyslu odměny) být správný a uspokojivý a vyhovovat tak; být v pořádku.
Slovník už ale nedodává nic o původu a souvislostech.
Etymologické slovníky uvádějí jednoznačný původ slova cajk z německého Zeug, a s významy: 1. druh tkaniny (štruks), 2. postroj na koně, 3. nářadí.
Významy německého slova jsou: 1. krámy, haraburdí (zde souvislost v č. mít plno krámů/cajků, nadělat s čím plno krámů); 2. nářadí; 3. postroj, řemen; 4. schopnost, vloha; 5. látka, tkanina (laciná).
Může být, že české spojení má blízko k významu postroj, řemen, které se v němčině užívá ve vazbách s významem opřít se do práce ap., tj. že všechno je na správné cestě, zapřaženo takříkajíc do postroje. To je ale jen hypotéza.
Pro přesnější odpověď se prosím obraťte na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2008 15:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu