Je pravda že stříbro bylo nejdůležitějším kovem spojeného Médsko-Perského království ?

Text dotazu

Dobrý den, někde jsem četl že poté co bily Médové a Peršané spojeni do jediného : Médsko-Perského království, tak bylo stříbro hlavním kovem této říše. - Stříbro prý bylo měnovou jednotkou v Médsko-Perském království, a vojáci si prý zdobily stříbrem svou zbroj. - Je o stříbru jako hlavním kovu spojeného Médsko-Perského království něco v literatuře ? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den

 

Médové byli především pastevci z hor, kteří se díky výbojům dokázali prosadit na širším území. V jejich době se primárně platilo v naturáliích (výměnou statků a služeb), druhý způsobem platidla bylo stříbro. O hrotech válečníků se nám nepodařilo získat informace, nicméně používali stříbro při ornamentální výzdobě, viz odkaz na bakalářskou práci. 

 

"Tabulky objevené při vykopávkách v Persepoli ukazují složitost a administrativní náročnost systému, který Dareios založil. Ačkoliv některé platby se prováděly ve stříbře a Dareios zavedl standardní zlatou měnu, státní pokladna většinou přijímala platby odváděné v naturáliích, jejichž množství bylo určováno a lokalizováno z centra, a také jejich příjem byl z centra potvrzován. Státní úředníci a sloužící byli odměňováni stanoveným množstvím vína, obilí nebo zvířat, a dokonce i členové královské rodiny dostávali plat stejným naturálním způsobem. Úředníci v Persepoli stanovovali výši naturálních daní v jednotlivých venkovských oblastech, a pak vydávali příkazy к jejich odvádění z výnosu hospodaření ve stejných místech. Poslové a kurýři s sebou vozili destičky, které předkládali v poštovních stanicích rozmístěných podél královských silnic, a na ně dostávali stravu a ubytování pro sebe a pro svoje jízdní zvířata. Takové destičky, na nichž se zaznamenávaly platby v naturáliích, se používaly v poměrně omezeném období od roku 509 do 494 př. Kr. Našlo se jich několik tisíc a odhaduje se, že jejich pomocí se stravovalo a ubytovávalo přes patnáct tisíc různých úředních osob na více než stu různých místech. Podstatné je, že takové dřevěné stravenky byly psány hlavně elamsky, a nikoliv persky. Z jiných pramenů víme, že hlavním jazykem říšské správy nebyla perština ani elamština, ale aramejština, semitská dorozumívací řeč v Mezopotámii, Sýrii a Palestině. Bísutúnský nápis přímo uvádí, že podoba psané perštiny na něm použitá byla nová, vyvinutá podle Dareiových vlastních příkazů výslovně pro tento účel. Je možné, že Dareios i jiní achajmenovští vladaři zakazovali pořizovat jakékoliv jiné záznamy událostí než jejich vlastní monumentální nápisy." Zdroj: AXWORTHY, Michael a KŘÍHOVÁ, Zuzana. Dějiny Íránu: říše ducha - od Zarathuštry po současnost. Překlad Zuzana Kříhová a Jan Marek. Vyd. 2. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 319 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-352-5.

 

Co se týče médsko-perkého umění můžete si přečíst například níže uvedenou práci:

- /id/9jba3q/STAG83838.pdf

 

Dále přikládáme výsledky z databáze Historického ústavu AV ČR: https://biblio.hiu.cas.cz/search?type=global&q=persie  - bohužel, žádný text, který by jednoznačně podpořil Váš dotaz jsme v této databázi nenašli, anebo se nejednalo o volné dílo, do něhož bychom se mohli podívat.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.10.2018 00:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu