Je možné označit Jana Žižku za teroristu? Páchali husité i v kontextu tehdejší doby mimořádné násilí?

Text dotazu

Dobrý den,

jsem správcem facebookové stránky, která se díky tématickému zaměření občas dotkne různých kontroverzních témat.

Zaskočilo mě, že sledující stránky, často teprve žáci základních škol či středních škol, ve velkém zastávali tvrzení, že byl Jan Žižka prý teroristou. Dále prý také byli husité mimořádně násilní a to i na tehdejší dobu a Jan Žižka pil víno z lebek svých nepřátel. Prý se tento pohled na Jana Žižku a husity učili ve škole v hodinách dějepisu.

Jsem sice studentem VŠ, ale technického oboru, proto se necítím být dostatečně kvalifikovaný na to, abych mohl tato tvrzení vyvrátit a nevím, zda bych poskytl ty správné argumenty, byť si o něj mysím, že je naprosto nesmyslné nebo se zakládají na mýtech.

Děkuji mockrát za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

použití termínu "terorista" je v tomto kontextu značně zavádějícím anachronismem.  Jakékoli války - náboženské nevyjímaje - provází násilí, oběti a zpravidla i řada cílených pomluv a dezinformací s cílem poškodit protivníka. Nábožensky motivované spory je pak nutno vnímat ve zcela odlišném kontextu v rámci středověku a současnosti. Období husitských válek bylo bezpochyby násilné a pustošivé, nicméně v rámci nábožensky motivovaných válek pozdního středověku a počátku novověku se bohužel nejednalo o nikterak výjimečný jev. Kromě konfesijní roviny husitských válek navíc nesly konflikty i řadu znaků, typických pro válku občanskou (vnitřní spory mezi jednotlivými husitskými frakcemi aj.)  Označení Jana Žižky - potažmo husitského hnutí - za hnutí teroristické je výsledkem aplikace optiky, skrze níž je vnímáno současné dění, tedy primárně politologické a sociologické, na historickou látku. Téma husitství je navíc jako jedno z nejvíce exponovaných témat českých dějin častým předmětem sporů, které v rámci jejich emotivnosti opouštějí racionální úsudek a uchylují se ke zkratkovitým, byť zvučně znějícím závěrům. Stejně tak je téma husitství provázeno řadou mýtů, z nichž řada přežívá přímo z dané doby, mající za cíl svým mnohdy až bulvárním zněním zaujmout čtenáře či posluchače a očernit protivníka. Obecně tedy lze říci, že ačkoli se označení Jana Žižky a husitského hnutí kvůli náboženské povaze jejich revolty za teroristy může zdát jako relevantní, jedná se o ahistorický anachronismus.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

04.07.2019 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu