Je mammaliochorie šíření rostlinných semen prostřednictvím savců? Druh zoochorie?

Text dotazu

Pokud ano, píše se to "mammaliochorie" či "mamaliochorie"?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

termín mammaliochorie jsme v češtině nalezli pouze v jedné jediné publikaci z roku 1969, na internetu se vyskytuje pouze v německém nebo francouzském jazyce, podobně např. i v Google Scholar (jedná se o vyhledávač vědecké literatury, https://scholar.google.cz), a počet nalezených výsledků je poměrně malý. Domníváme se proto, že se tento výraz v botanice nebo v biologii obecně příliš neužívá.

 

Nicméně jedná se opravdu o přenášení semen a plodů savci, je to jeden z případů zoochorie, tzn. přenášení plodů a semen živočichy. V rámci zoochorie se rozlišuje epizoochorie, kdy jsou plody nebo semena přenášena na povrchu těla živočicha, endozoochorie, tedy přenos trávicím ústrojím (živočich pozře plod nebo semeno a nestrávené je s trusem přenáší na poměrně velkou vzdálenost) a některé zdroje zmiňují také ještě synzoochorii, což je způsob rozšiřování rostlin, jejichž diaspory živočichy nějakým způsobem lákají, např. barevností, chutí nebo vůní plodů (nejčastějším případem je níže uvedená myrmekochorie).

 

Jako zvláštní případ zoochorie je označována myrmekochorie - diaspory přenášejí mravenci, kteří se živí "masíčkem" (=zdužnatělé výrůstky) drobnějších semen (masíčka mravenci zkonzumují a diaspory odnášejí pryč z mraveniště na odkladové místo, tímto způsobem mravenci roznášejí semena po krajině), a ornitochorie - diaspory vodních rostlin, např. leknínu, roznášejí na nohách vodní a brodiví ptáci.

 

Použité zdroje:

 

* NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ, Zdeňka. Fytocenologická a ekologická terminologie. 1969. s. 86. Dostupné také z (pouze z počítačů Národní knihovny ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d16d2b60-5242-11e5-b7d6-5ef3fc9bb22f

      

* ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. s. 145. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ab12af50-bdcd-11e2-b48c-001018b5eb5c

 

* DVOŘÁK, Jiří a Vladimír SMUTNÝ. Herbologie - Integrovaná ochrana proti polním plevelům. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 21. ISBN 80-7157-732-4. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:17809e00-16ba-11e3-a9a8-005056825209

 

* SLAVÍKOVÁ, Zdeňka a Univerzita Karlova. Morfologie rostlin: určeno pro posl. fak. přírodovědecké. Praha: SPN, 1990. s. 186. ISBN 80-7066-358-8. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dca3ad00-888c-11e3-83a0-005056825209

 

* ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. s. 227. ISBN 80-7183-268-5. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:24fe2e70-9aeb-11e8-9b22-5ef3fc9ae867 

 

* http://botanika.prf.jcu.cz/suspa/vyuka/materialy/populac/Maresova.doc

* https://fim2.uhk.cz/wikicr/web/index.php/home/22-ekologie-a-environmentalistika/241-zoochorie

* https://theses.cz/id/jf98xp/Plody_podle_zpsob_jejich_en_A_1.pdf

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.10.2019 13:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu