Jazykový zákon č. 122/1920 Sb.

Text dotazu

Hledám vše o jazykovém zákoně za první republiky. Děkuji za případné informace

Odpověď

Zák. č. 122/1920 Sb. podle par. 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé byl schválen 29.2.1920 s účinností od 6.3.1920. Zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 26/1920 na straně 268. Zrušen 9.6.1948.

Detaily pojednávání tohoto zákona během 126. schůze Národního shromáždění československého v sobotu 28.2.1920 jsou dostupné ve Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovně. Doporučuji zejména řeč poslance dr. Klouda, viz. http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/126schuz/s126023.htm

K jazykovému právu se vztahují např. tyto články (výstup z České národní bibliografie):

Jazykové zákonodárství a německá menšina v ČSR 1918-1938 / Jaroslav Valenta. // Český časopis historický. 0862-6111. Roč. 99, č. 2 (2001), s. 336-341.

Jazykové zásady první republiky / Luboš Jemelka. // Universitas. 1211-3384. Roč. 2003, č.3 (2003), s. 3-10.

Pokud máte zájem o další informace (plný text zákona, články z dobového tisku aj.), nabízíme rešeršní služby zajišťované speciální studovnou 2.p. http://www.svkpl.cz./bis2.htm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

31.10.2007 11:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu