Jazykové novotvary v době Národního obrození

Text dotazu

Dobrý den, před nedávnem jsem se Vás ptala na informace o novotvarech, které Josef Jungmann zavedl do českého jazyka v době Národního obrození. Dostala
jsem mimo jiné skvělé odkazy. Nyní by mě moc zajímalo, zda by se někde dalo dohledat, jaké byly v té době negativní reakce na Jungmannovy snahy. V citovaném úryvku se píše o tom, že těm novotvarům lidé často nerozumněli. Myslíte si, že by bylo někde dohledatelné, kdo a co Jungamnnovi zpočátku vytýkali?
Připravuji seminář, týkající se genderově korektního vyjadřování a myslím, že by bylo zajímavé poukázat na analogii mezi zaváděním novotvarů v době Národního obrození a genderově korektních formulací dnes, které řada lidí také považuje za novotvary a striktně se jim brání. Byla bych moc vděčná za nějaké autentické záznamy negativních reakcí proti Jugmannovým snahám a to jak z řad veřejnosti, tak vlivných osobností tehdejší doby.

Odpověď

Dobrý den,
k tématu, jak je konkrétně formulujete, jsme nezjistili žádnou literaturu. Bylo by vhodnější, kdybyste se obrátila na specialisty na dějiny a vývoj jazyka. Několik typů:
- literatura o Jungmannovi: (lze hledat v bázích NKC, ČNB (http://sigma.nkp.cz/F/),
- Dějiny české literatury (viz prameny níže) uvádějí základní informace k jazykové situaci; objevuje se skutečně určitý spor o to, jak obohacovat a doplňovat českou slovní zásobu, později konzervativní tendence (brusičství, purismus) reprezentuje Brus jazyka českého (najdete v NKC, ČNB),
- texty lze dále hledat v bázích Ústavu pro českou literaturu (www.ucl.cas.cz - databáze), nějaké výsledky dávají klíčová slova: Brus jazyka českého, brusičství, purismus, neologismy.

Některé prameny:

Dějiny literatury české / Jan Jakubec. -- Praha : J. Laichter, 1929-1934. -- 2 sv. ; 25 cm

Dějiny české literatury. II, Literatura národního obrození / redaktor svazku Felix Vodička ; autorský kolektiv Karel Dvořák ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : ČSAV, 1960. -- 684, [2] s. ; 8°

Česká literatura od počátků k dnešku / Jan Lehár ... [et al.]. -- 2., dopl. vyd.. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. -- 1078 s. : il., portréty ; 21 cm

Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček. -- V ČS vyd. 1.. -- Praha : Československý spisovatel, 1951. -- 2 sv. ; 24 cm

Ve jménu funkce a intervence / Zdeněk Starý. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 1995. -- 172 s. ; 21 cm

Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ / Vladimír Macura. -- 2., rozš. vyd., V H & H 1. vyd.. -- Jinočany : H & H, 1995. -- 264 s., [16] s. obr. příl. : il., faksim. ; 24 cm

Evropská národní hnutí v 19. století : společ. předpoklady vzniku novodobých národů / Miroslav Hroch. -- 1. vyd.. -- Praha : Svoboda, 1986. -- 397 s. : tb., mp. ; 19 cm

Na prahu národní existence : touha a skutečnost / Miroslav Hroch. -- Vyd. 1.. -- Praha : Mladá fronta, 1999. -- 275 s., [8] s. obr. příl. : il. a portréty (některé barev.) ; 21 cm

databáze NK ČR: http://sigma.nkp.cz/F/

databáze ÚČL AV ČR: http://www.ucl.cas.cz/katalog.html

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2007 10:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu