Jazyk v sociologickém konstrukcionismu se zaměřením na Alfreda Schutze

Text dotazu

Dobrý den,
mohli byste mi prosím doporučit literaturu k tématu jazyka v sociologickém konstrukcionismu, pokud možno konkrétně k Schutzově koncepci jazyka a její funkci v jeho teoriích? Může být i v anglickém jazyce

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se, ale nejsme odborníky na sociologii a pravděpodobně Vám nejsme schopni poskytnout přesnou odpověď na Vaši otázku, která je poměrně úzce položená. Dotaz doporučujeme konzultovat v odborné knihovně (pokud studujete vysokou školu, tak využijte knihovnu na fakultě, případně konzultaci s odborníkem).

V online katalozích jsme nenašli žádný titul, který by pojednával výhradně o Schützově koncepci jazyka, resp. klíčová slova u jednotlivých publikací toto zaměření neuvádí. Vzhledem k tomu, že Schütze je představitelem fenomenologické sociologie, kde při konstrukci světa by měl právě jazyk hrát klíčovou roli, předpokládáme, že potřebné informace byste mohl najít i v obecněji zaměřených publikacích, případně z nich odpovědi odvodit. Knihy jsme ovšem neprocházeli (toto není náplní služby Ptejte se knihovny), proto Vám níže uvádíme dokumenty vztahující se k dílu Alfreda Schütze:

 

* SCHUTZ, Alfred a WAGNER, Helmut R., ed. Alfred Schutz on phenomenology and social relations: selected writings. Chicago: University of Chicago Press, ©1970. 327 s. Heritage of sociology. ISBN 0-226-74152-4.

* ALIJEVOVÁ, Dilbar, ed., TÍŽIK, Miroslav, ed. a SCHUTZ, Alfred. Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. 528 s. Most; sv. 8. ISBN 978-80-7419-108-4.

* SCHUTZ, Alfred. a LUCKMANN, Thomas. The structures of the life-world. 1st pub. London: Heinemann, 1974. xxx, 335 s. ISBN 0-435-82818-5.

* SCHUTZ, Alfred a NATANSON, Maurice, ed. Collected papers. [Vol.] 1, The problem of social reality. 4th ed. Hague: Nijhoff, 1973. xlvii, 361 s. Phaenomenologica; 11. ISBN 90-247-1502-4.

* SCHUTZ, Alfred a BRODERSEN, Arvid, ed. Collected papers. 2, Studies in social theory. 4th print. Hague: M. Nijhoff, 1976. xv, 300 s. Phaenomenologica; 15. ISBN 90-247-0248-8.

* SCHUTZ, Alfred a SCHUTZ I., ed. Collected papers. 3, Studies in phenomenological philosophy. Hague: Nijhoff, 1975. xxxi, 191 s. Phaenomenologica; 22. ISBN 90-247-5090-3.

* SCHUTZ, Alfred, WAGNER, Helmut, ed. a PSATHAS, George, ed. Collected papers. 4. Dordrecht: Kluwer, 1996. xv, 284 s. Collected papers; Vol. 4. Phaenomenologica; 136. ISBN 0-7923-3760-3.

* SCHUTZ, Alfred a EMBREE, Lester E., ed. Collected papers V.: phenomenology and the social sciences. Dordrecht: Springer, 2011. xv, 297 s. Phaenomenologica, 205. ISBN 978-94-007-1514-1.

 

K tématu sociální konstrukcionismus jsme v Souborném katalogu ČR našli pouze jedninou publikaci:

* GUBRIUM, Jaber F. a HOLSTEIN, James A. The new language of qualitative method. New York: Oxford University Press, 1997. x, 244 s. ISBN 0-19-509994-X.

Klíčová slova: kvalitativní metody * postmodernizmus * lingvistika * emotivita * etnometodologie * sociálně konstrukcionistická antropologie

 

Předpokládáme však, že se tomuto tématu budou věnovat knihy pojednávající o sociologii obecně, ty můžete vyhledat v již uvedeném Souborném katalogu  ČR na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.

Pokud by Vás zajímaly také odborné články ze zahraničních periodik, doporučujeme Vám využít licencované online zdroje. Pro představu se můžete podívat na seznat těchto zdrojů v Národní knihovně, viz http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Licencované online databáze předplácí také další knihovny, především vysokoškolské, specializované či  krajské. Pokud jste tedy některé z nich čtenářem, zeptejte se zde na možnost jejich využití. 

S dotazem se také můžete obrátit na Knihovnu společenských věd TGM v Jinonicích, která je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-spolecenskych-ved-tgm-v-jinonicich/) a specializuje se mmj. na sociologii.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2014 16:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu