Jaroslav Hašek

Text dotazu

Objevil se Jaroslav Hašek jako postava
beletristického díla, ať v češtině nebo jiném jazyce? O kterou knihu či
povídku se jednalo? Nemělo by to týkat románů či kratších próz výrazně
biograficky laděných a vzpomínkových, ani scénářů (Daleká cesta).
Velmi děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme prošli několik bibliografií o životě a díle Jaroslava Haška a některé monografie věnované spisovateli. Bohužel, knihu či jiný literární útvar, který by odpovídal Vašemu zadání, se nám nepodařilo dohledat.

Knih, které vyprávějí o životě Jaroslava Haška či se věnují některému úseku jeho života, popřípadě pouze vybraným částem, bylo vydáno poměrně velké množství. Jejich přehled je součástí níže uvedených bibliografiích. Nalézt však publikaci, ve které by vystupovala osoba Jaroslava Haška, ale dané dílo nemělo biografické rysy, je velmi obtížné.

Jaroslav Hašek je například jednou z postav románu Franty Sauera "Pašeráci" či Franty Sauera a Stanislava Kliky "Emil Artur Longer a Xena", v Lidových novinách vycházely v roce 1933 fejetony Václava Mengera. Zmíněná literární díla ovšem mají jistý biografický charakter.

Též naše pátrání v katalozích NK ČR či souborných katalozích ČR nebylo úspěšné (Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc,  Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotná informační brána: http://www.jib.cz ).

Velmi obsáhlou bibliografii Jaroslava Haška nabízí databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR: http://www.ucl.cas.cz/ .

Se svým dotazem se můžete obrátit na odborníky výše zmíněného ústavu: http://www.ucl.cas.cz/cs/kontakt/adresa .

Předpokládáme, že pokud někdy vyšlo literární dílo, které by mělo Vámi požadovanou charakteristiku, odborníci z Ústavu pro českou literaturu ČR by o něm měli povědomí.

Použitá literatura:

* PYTLÍK, Radko. Bibliografie Jaroslava Haška : soupis jeho díla a literatury o něm. 1. vyd. Praha : SPN, 1960.

* Bibliografie Jaroslava Haška : soupis jeho díla a literatury o něm. 1. vyd. Praha : Panorama, 1983.

* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. díl 2, sv. 1. H-J. 1. vyd. Praha : Academia. 1993.

* PYTLÍK, Radko. Toulavé house : život Jaroslava Haška, autora Osudů dobrého vojáka Švejka. 3., přeprac. a dopl. vyd. [Praha] : Emporius, c1998. ISBN 80-901980-6-6.

* SOLDÁN, Ladislav. Jaroslav Hašek. 1. vyd. Praha : Horizont, 1982.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2011 13:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu