Japonsko - USA: zahraničně obchodní vztahy

Text dotazu

Zahraniční vztahy mezi Japonskem a USA

Odpověď

 

níže je uvedena možná literatura pro zpracování vaší práce.

Další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE

(http://library.vse.cz) nebo v Jednotné informační bráně

(http://www.jib.cz/V?RN=448248646). Další možnosti: CERGE

http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library, Ústav mezinárodních

vztahů http://www.iir.cz/.

 

 

 

Literatura:

Boeicho Boei Kenkyujo (Japonsko): East Asian strategic review 2009 / The

National Institute for Defense Studies, Japan. Tokyo : Japan Times, 2009.

Japan 2010: Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development,

2010.

Reischauer, Edwin O.: Dějiny Japonska. Praha : Lidové noviny, 2009.

Hook, Glenn D.: Japan's international relations : politics, economics and

security. London : Routledge, 2005.

Manow, Philip: Comparing welfare capitalism : social policy and political

economy in Europe, Japan and the USA . London : Routledge, 2001.

Foreign relations of the United States, 1955-1957. Volume XXIII, Japan.

Part 1 / editor in chief John P. Glennon, editor David W. Mabon.

Washington : United States Government Printing Office, 1991.

Takahashi, Kamekichi: The rise and development of Japan's modern economy :

the basis for "miraculous" growth. Tokyo : The Jiji Tsushinsha, c1969.

Cihelková, E.: Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje. Praha,

Oeconomica 2004.

Cihelková, E.: USA - Japonsko - SRN. Praha, Oeconomica 2005.

Cihelková, E.: Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy. Praha, Beck

2001.

Hook, Glenn D.: Japan's international relations : politics, economics and

security. London : Routledge, 2005.

Institute for the Study of Diplomacy: Japan's emerging global role.

Boulder : Rienner, 1993.

Závěrečné práce - elektronický zdroj (nejsou volně dostupné)

Báčová, Štěpánka: Příčiny a řešení současné krize v USA a její možné dopady

na vybrané země. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Fakulta mezinárodních vztahů, 2010

Taublerová, Lucie: Zahraniční politika Japonska a její kulturně-historické

determinanty. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Fakulta mezinárodních vztahů, 2010.

Roštínská, Eva: Současné postavení Japonska ve světové ekonomice.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

mezinárodních vztahů, 2008.

Slosarčíková, Jana: Komparácia súčasnej ekonomickej situácie USA, EU a

Japonska. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta

mezinárodních vztahů, 2008.

Horáček, David: Japonská ekonomika v období americké okupace. Diplomová

práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta,

2008.

 

Internetové zdroje:

http://studena.valka.cz/japonska_cesta1.htm

http://www.globalpolitics.cz/clanky/globalni-dominance

www.businessinfo.cz

www.worldbanka.org

www.wto.org.

www.oecd.org

www.unctad.org

www.meti.go.jp - Ministry of Economy, Trade and Industry

http://csis.org/ - Center for Strategic and International Studies

http://www.mofa.go.jp/ - Ministry of foreign affairs

http://www.state.gov/ - U. S. Department of State

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.06.2011 11:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu