Jan Žižka

Text dotazu

Dobrý den. Mám takový 1 malý dotaz ..... nevím, jestli jsem blbě hledal či hledal na blbém místě, ale nepodařilo se mi najít nic o tom, které oko měl Jan Žižka zraněné jako první. Mohli by jste mi s tím pomoci ??

Odpověď

Dobrý den,

o životě Jana Žižky z Trocnova (kolem roku 1360 - 11. 10. 1424) je předtím, než se stal velitelem husitských vojsk, dochováno jen velmi omezené množství zpráv. Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., ve své kronice Historia Bohemica uvádí, že jedno oko ztratil Jan Žižka ještě jako malý chlapec. Kdy se tak skutečně stalo, není známo. Jisté je, že v roce 1416 byl již na jedno oko slepý. Které oko to bylo, se ovšem stalo na dlouhou dobu předmětem diskusí. V různých vyobrazeních se totiž zakryté oko měnilo. Většinou byl Jan Žižka zobrazován se zakrytým pravým okem. Pokud ovšem kalva (část lebky) nalezená v kostele v Čáslavi skutečně patřila Janu Žižkovi z Trocnova, jednalo se o oko levé. Lebka nese znaky poranění obou očí. U levého je ovšem zřejmé, že bylo poraněno v mládí (před ukončením růstu) dotyčné osoby, pravé oko poté pouze několik let před smrtí.

Jedna z teorií o vzniku přízviska Žižka se ke skutečnosti, že byl Jan z Trocnova slepý již jako mladý, taktéž váže. Slovník z roku 1511 zvaný Lacifer uvádí, že latinské monoculus se do češtiny překládá jako jednooký, žisska.

Nejedná se ovšem o jedinou teorií výkladu původu slova. Přízvisko Žižka mohlo být odvozeno též z domácí podoby jména Zikmund. Filolog Václav Polák dává slovo žižka do souvislostí s ostatními slovanskými jazyky (srbochorvatštinou, ukrajinštinou), kde žiža, žyža znamená oheň, v přeneseném slova smyslu tak mohl být označován člověk s ohnivými (ryšavými) vlasy. Vyloučena není ani pravdivost teorie, která spojuje slovo žižka s rodovým znakem (rakem). Dle této teorie by slovo souviselo se základem žiž odvozeného od pojmu žížala, později žoužel, kterým se ve středověku  nazývali všichni vodní živočichové. Původ druhého jména - přízviska Jana z Trocnova  tedy není možné jednoznačně vyložit.

Celá osobnost Jana Žižky z Trocnova je od jeho narození, vzhledu, životních zkušeností až po jeho posmrtné uložení provázena celou řadou nejasností a dohadů, které dosud nebylo možné potvrdit či vyloučit.

V případě, že Vás osobnost husitského vojevůdce zajímá podrobněji, doporučujeme Vám prostudovat následující literaturu:

*  SVOBODA, Miroslav. Jan Žižka z Trocnova, později z Kalicha: stručný životopis v datech. [Česko: M. Svoboda, 2007]. 44 s. ISBN 978-80-254-0069-2.

* IVANOV, Miroslav. Kdy umírá vojevůdce. Vyd. 2., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2006. 421 s. ISBN 80-204-1371-5.

* TOMEK, Václav Vladivoj. Jan Žižka. Praha: V ráji, 1993. xii, 228 s. ISBN 80-900875-7-4.

* PEKAŘ, Josef. Žižka a jeho doba. 3. vyd. (díl 1. a 2.), 2. vyd. (díl 3. a 4.), 1. vyd. v 1 sv. Praha: Odeon, 1992. [973, 1191] s. Klub čtenářů. Historický klub. ISBN 80-207-0385-3.

* BAUER, Jan. Životy slavných českých vojevůdců. Vyd. 1. Brno: MOBA, C2007. 223 s. ISBN 978-80-243-2891-1.

* http://www.valka.cz/clanek_14112.html

* http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=10&name=%AEI%AEKA+Z+TROCNOVA

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2014 12:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu