Jan Vozáb - námořní důstojník z Kojic

Text dotazu

Prosím o co nejpodrobnější informace o Janu Vozábovi z Kojic.

Odpověď

Jan Vozáb: 22.3.1861 - 27.12 1919 Pocházel z rolnické rodiny a byl nejstarším synem ze 17 dětí. Obecnou školu navštěvoval v Kojicích a v Týnci na Labem, nižší reálku v Pardubicích a Kolíně, státní průmyslovou školu v Chomutově. Dobrovolně vstoupil do námořnictva a byl přidělen do přístavu Pula v dnešní Jugoslávii. Vzhledem k jeho tehdejší vysoké kvalifikaci byl zařazen do strojní funkce, a když se jako odborník osvědčil, stal se záhy námořním poddůstojníkem a posléze i důstojníkem. Během své služby u námořnictva v letech 1879-1913 sloužil jako 1. strojní důstojník na řadě lodí různých typů (např. školní korveta Fasana, bitevní loď Habsburg, křižník Kaiser Franz Josef I.), vyučoval na Námořní strojní škole a nakonec se stal vrchním strojním správcem loďstva v Pule, v hodnosti námořního důstojníka 2. třídy. V letech 1889-1890 vykonal na korvetě Fasana plavbu kolem světa a navštívil Kapverdské ostrovy, Brazílii, Uruguay, Argentinu, Chile, Peru, Tahiti, Samou, Fidži, Nové Hebridy, Novou Kaledonii, Novou Guineu, Jávu, Sumatru, Malajsko, Indii, Cejlon, Mauritius, Aden, Egypt. Při dalších tzv. misijních plavbách poznal většinu přístavů ve Středomoří, cestoval po Španělsku, Egyptě a Turecku. Dvakrát se plavil do Japonska, byl v Koreji, Číně i na Sibiři. Navštívil Austrálii, Šalamounovy ostrovy, Singapur, Thajsko, Macao, Hongkong. Všude se snažil využít delších pobytů a pronikal do vnitrozemí, kde pozorně sledoval život obyvatel, kulturu, historii, faunu a flóru. Pilně fotografoval a ze svých cest přivezl mnoho etnografických předmětů, které daroval většinou školám a muzeím. Podle jeho vyprávění a dopisů bylo napsáno a v časopisech publikováno několik cestopisných reportáží. citace z : Šmíd, Emanuel: Jan Vozáb. In: Kojické noviny, 2009, č. 4 (prosinec) zdroje: Šmíd, Karel: Námořní důstojník Jan Vozáb. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka Pardubice : Klub přátel Pardubicka 25, č. 1-2, (1990,) s. 8-10 Šmíd, Emanuel: Jan Vozáb. In: Kojické noviny, 2009, č. 4 (prosinec) Feuilleton. Z cesty rakouské korvetty "Fasany" kolem světa letos nastoupené. In: Národní listy, roč. 29, 4.11. 1889, č. 305

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Krajská knihovna v Pardubicích

Datum zadání dotazu

06.10.2014 12:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu