Jan Vaniš a horenské registry města Židlochovic.

Text dotazu

Dobrý den,

před časem jste mi vyhledali dopis, ze kterého je patrné, že syn šlechtice Jiřího Vaniše ze Ždánic se odstěhoval z Pardubic do Židlochovic. Bohužel část z obecních účtů z roku 1556, kde by mohl být veden se nedochovala. Poslední možnost jak zjistit něco o majetkových poměrech Jana Vaniše, který podle dopisu od Jaroslava z Pernštejna vlastnil grut, jsou horenské registry města Židlochovic.
První zápis, který se týká horenského práva je už z roku 1379. Ve sledovaném období od roku 1550 do roku 1570, by se měly vyskytovat horenské registry města Židlochovic.
V moravských archivech údajně nejsou. Moc prosím o pomoc při hledání horenských register města Židlochovic.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

horenská registra (resp. horenské knihy) města Židlochovic by měla být uložena v Moravském zemském archivu v Brně v rámci sbírky Pozemkových knih - značka C17, pod inventárním číslem 11455, novější níže zmíněná diplomová práce uvádí podrobnější členění:

 

1) i.č. 964 Horenská registra městečka Židlochovice za období 1687-1787

2) i.č. 11455a Horenská registra městečka Židlochovice za období 1574-1668

3) i.č. 11455b Horenská registra městečka Židlochovice za období 1570-1668  

 

Tyto informace bohužel přímo v údajích o obsahu sbírky pozemkových knih na stránkách MZA Brno uvedeny nejsou (http://www.mza.cz/sites/default/files/fondy/archivni_fondy_c.pdf, http://www.mza.cz/sites/default/files/fondy/archivni_fondy_c.pdf), ani v databázi Archivní fondy a sbírky České republiky, kterou spravuje Ministerstvo vnitra (https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/VysledkyHLEDANI.aspx?stranka=1&id=216000010142#216000010142), případně v aplikaci Badatelna.eu (http://www.badatelna.eu/fond/20341/). Budete tedy muset tyto údaje ověřit již přímo v archivu.

 

Další archivní fondy týkající se Židlochovic, které by připadaly v úvahu, horenská registra neobsahují. Jedná se o Archiv města Židlochovice (1445-1945, digitalizovaná archivní pomůcka - http://brno-venkov.mza.cz/sites/default/files/inventare/c162_zidlochovice.pdf) uložený ve Státním okresním archivu Brno-venkov (http://brno-venkov.mza.cz/archiv-mesta-zidlochovice) a Velkostatek Židlochovice (1445-1918) uložený opět v MZA v Brně (http://www.badatelna.eu/fond/20564/).

 

Použité zdroje:

 

* KOCMAN, Alois, Václav PLETKA, M. MUSILOVÁ a Státní archiv v Brně. Průvodce po Státním archivu v Brně. Brno: Krajské nakladatelství, 1954, [v tir. spr.] 1955. s. 277. Dostupné také z (pouze z počítačů v NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1f1473a0-0ecf-11e3-9439-005056825209

 

* PŘIBYLOVÁ, Jana. Židlochovická obec a její obyvatelé v 17. století: sonda do hospodářských a sociálních poměrů v jihomoravském městečku. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. S. 108, 144. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/o7ywt/Zidlochovicka_obec_a_jeji_obyvatele_v_17._stoleti.pdf 

 

* PŘIBYLOVÁ, Jana. Hospodaření městečka Židlochovice v 2. polovině 16. století a počátkem 17. století. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. S. 13. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/xt4np/Hospodareni_mestecka_Zidlochovice_v_2._polovine_16._stoleti_a_pocatkem_17._stoleti.pdf 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.10.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu