Jan Pospíšil, Josef Kašpar

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o pomoc. Nikde se mi nepodařilo nalézt informace o životě prezidentů Zvěrolékařské komory Dr. Janu Pospíšilovi (prezidentem v letech 1945-1948) a Dr. Josefu Kašparovi (prezidentem v letech 1948-1950).

Můžete mi, prosím, poradit, zda případně ve vašich zdrojích o nich není alespoň nějaká zmínka o jejich životě a činnost?

Děkuji Vám za pomoc a přeji pěkný den

Odpověď

Dobrý den,

pokusili jsme se pro Vás dohledat v nám dostupných zdrojích biografické informace o Dr. Janu Pospíšilovi a Dr. Josefu Kašparovi.

O tomto období činnosti Zvěrolékařské komory jsme bohužel moc informací nenalezli.

 

"Po ukončení války a osvobození Československé republiky jak zvěrolékařská komora, tak i Ústřední jednota československých zvěrolékařů obnovily svoji činnost ve svobodném státě. Zvěrolékařská komora Slovenského státu vzniklá v roce 1939 byla v nepřetržité činnosti až do května 1945. V omezené aktivní činnosti byla Zvěrolékařská komora pro Čechy a Moravu, neboť byla pod kontrolou okupačních orgánů. Po skončení II. světové války byla snaha oživit činnosti původní Zvěrolékařské komory českých i slovenských veterinářů se sídlem v Praze. V listopadu 1945 na řádném valném shromáždění za přítomnosti zástupců ze Sloveska (MVDr. Vojáček a další) a z Čech a Moravy (MVDr. Jaroslav Kunstýř a další) byly vytyčené problémy k řešení, vycházející z Krajinských rad. ... Na to byla v lednu roku 1947 ustanovena Zvěrolékařská komora v Bratislavě a její působnost byla pouze formální do 25. února 1948. Po "únoru 1948" se o tyto organizace příliš zajímaly radikální politické síly tehdejší společnosti, a to i ve vlastních řadách. Po neustálém napadání prezidenta komory MVDr. Jaroslava Kunstýře zde neexistovala osobnost, která by sjednotila kdysi aktivní reformní proudy. Ihned 26. února 1948 byl při zvěrolékařských komorách v Praze a i Bratislavě ustaven akční výbor národní fronty. ......Nicméně akční výbor národní fronty zapracoval v intencích vládnoucí strany. Navrhl radikální změny v organizaci veterinární služby přijetím zákona č. 187/1950 S. z. ze dne 21. 12. 1950, o zdokonalení živočišné výroby, byla veterinární služba zařazena do resortu ministerstva zemědělství a byla zestátněna. Zvěrolékařská komora v Praze a v Bratislavě podle přípisu ministerstva zemědělství byly od 1. ledna 1951 zrušené. Tentýž osud postihl Ústřední jednotu československých veterinářů. Podle oficiálních názorů v tzv. lidově demokratickém zřízení u nás profesních organizací nebylo třeba a zestátněním veterinární služby tyto organizace zanikly. Činnost zvěrolékařské profese byla řízena státem a formy profesního sdružování byly po celou dobu nežádoucí a bezvýznamné. Takto skončila první etapa spolkové činnosti oboru veterinární medicíny a s tím související činnost Zvěrolékařské komory Československé republiky. K obnovení zvěrolékařské komory došlo až po vydání zákona č. 381 České národní rady ze dne 11. září 1991, o Komoře veterinárních lékařů České republiky."

Zdroj:

ČERVENÝ, Čeněk. Z historie vzniku a působení veterinárních profesních organizací v Českých zemích. In: Komora veterinárních lékařů české republiky [online]. 24. 10. 2015 [cit. 2019-10-02]. Dostupné z: https://www.vetkom.cz/z-historie-vzniku-a-pusobeni-veterinarnich-profesnich-organizaci-v-ceskych-zemich/   Článek obsahuje i řadu odkazů na literaturu.

 

*O Janu Pospíšilovi:

"Seznam absolventů 1921. Dr. Jan Pospíšil vyl veterinářem v Praze a byl posledním prezidentem Zvěrolékařské komory před nástupem totality."

Zdroj:

BÖHM, Rudolf. 75 let Vysokého veterinárního učení v Brně: 1918 - 1993 : 2. pamětní sborník. Brno: Vysoká škola veterinární a farmaceutická, 1993. s. 322. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:0342fa40-c8f5-11e2-9592-5ef3fc9bb22f

 

"O českých lékařích ve vězeňské nemocnici koncentračního tábora Buchenwald. ....na buchenwaldském revíru působil též veterinář z Roudnice dr. Jan Pospíšil."

Zdroj:

BARTEL, Walter. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. s. 403. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:abd61310-1037-11e9-a37e-5ef3fc9ae867

 

"Zvěrolékařská komora s novým vedením. Zvěrolékařská komora pro ČSR má nové představenstvo. Presidentem komory byl zvolen dr. Jan Pospíšil z Roudnice n. L., jeho náměstky dr. Jan Hiller z Prahy a dr. Jaroslav Sadil z Brna, redaktorem komorního časopisu dr. Vladimír Chládek z Prahy."

Zdroj:

Čin: list české sociálně-demokratické strany dělnické pro osvobozené části Moravy. V Brně: Česká sociálně-demokratická strana dělnická, 1945(174). s. 2. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dd9a66a0-66ee-11e3-8387-001018b5eb5c

 

"V r. 1945 byl Dr. Jan Pospíšil úřední zvěrolékař v Roudnici."

Zdroj:

1945. České a moravské noviny v památném roce 1945Brüner Tagblatt, České slovo, Morgenpost, Předvoj, Suvorovskij natisk, V boj za rodinu, Frontovaja illustracija, Národní politika, Polední list, Večerník Práva lidu, Večerní Rudé právo a j. Praha]: [s.n], 1945(Hlas osvobozených č. 1). s. [3]. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c0fba360-64d4-11e6-8b71-001018b5eb5c

 

*O Josefu Kašparovi:

"MVDr. Josef Kašpar - 1. 3. 1902 (Skrchleby) - promoce 17. 11. 1979 (Slavnostní obnovení zvěrolékařského diplomu k 50. výročí ukončení studia na brněnské škole) [strana 313]; ukončil 13. 4. 1929 [strana 345]"

Zdroj:

BÖHM, Rudolf. 75 let Vysokého veterinárního učení v Brně: 1918 - 1993 : 2. pamětní sborník. Brno: Vysoká škola veterinární a farmaceutická, 1993. 453 s. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:00aaea40-c8f5-11e2-9592-5ef3fc9bb22f

 

*Ve fondu Národního archivu je sbírka č. 557 - Zvěrolékařská komora Praha, která obsahuje dokumenty z let 1920-1950. Zde by se mohly nacházet další informace o organizaci a jejích členech.

http://www.badatelna.eu/fond/706

 

*Zvěrolékařská komora též vydávala odborný časopis Časopis československých veterinářů, ve které by mohly také být zmínky o prezidentech komory. Bohužel tento časopis není dostupný v digitalizované podobě. Níže uvádíme instituce, které časopis mají ve fondu.

 

"STO LET ČESKÉHO ODBORNÉHO VETERINÁRNÍHO TISKU V roce 1894 vyšlo první číslo Taufrova časopisu Zvěrolékařské rozhledy (Časopis českých zvěrolékařů). Po něm vycházel Zvěrolékařský obzor (1902 - 1944). V období 1946-1950 vydávala Zvěrolékařská komora Časopis československých veterinářů. Historie odborného a stavovského časopisu Veterinářství je nejdelší (vychází od roku 1951), v roce 1993 vyšel 43. ročník. Již sto let má naše veterinární medicína vždy jeden ústřední odborný časopis."

 

 

 

 

Použité zdroje

BÖHM, Rudolf. 75 let Vysokého veterinárního učení v Brně: 1918 - 1993 : 2. pamětní sborník. Brno: Vysoká škola veterinární a farmaceutická, 1993. s. [297a]. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:fb039e70-c8f4-11e2-9592-5ef3fc9bb22f

 

Časopis československých veterinářů je dostupný v databázi BMČ (Medvik) a NLK

https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc17025375

 

V zemědělské Knihovně Antonína Švehly:

https://aleph.uzei.cz/F/P9P[…]at=999&pds_handle=GUEST

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.10.2019 15:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu