Jan Neruda napsal 2260 fejetonů. Kolik jich je zpřístupněno současnému čtenáři?

Text dotazu

Kolik z Nerudových fejetonů je přístupno současnému čtenáři, ať už v uceleném výboru fejetonů (několik jsem jich našla v databázi NK, ale nelze zjistit počet fejetonů, např. Co se všecko v Praze děje), nebo v různých dalších zdrojích?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že téměř všechny fejetony (feuilleton) jsou přístupny i dnešnímu čtenáři. Některé fejetony  vyšly knižně v různých výborech; fejetony si ale můžete přečíst  přímo i v Národních listech, kde víceméně pravidelně vycházely (Národní digitální knihovna na www.nkp.cz, systém Kramerius 3).

Nerudovy fejetony byly zprvu otištěny v Hlasu r. 1864, všechny ostatní byly otiskovány, následujícím rokem počínaje, v Národních listech. Knižně vyšel první díl Studií… poprvé 11.dubna 1876. Byl  prvou dílčí realizací obsáhlého Nerudova plánu vydat knižně výbor ze svých fejetonů. Vyšlo větší množství různých výborů z díla, několika svazkové Spisy Jana Nerudy vyšly v nakladatelství Odeon, některé ze svazků obsahují mimo jiné právě fejetony (např. Sv. 33. Drobné klepy IV, Praha: Odeon, 1967. Knihovna klasiků nebo Studie, krátké a kratší. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955).

Čerpáno z: NERUDA, Jan. Studie, krátké a kratší. I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

 

Žurnalistická činnost Jana Nerudy se  plně rozvinula na počátku 60. let, kdy začaly vycházet české noviny. V roce 1860 vstoupil do redakce českého Času, odkud v roce 1862 odchází a stává se členem redakce časopisu Hlas; o tři roky později došlo ke sloučení Hlasu s Národními listy; tady působil jako fejetonista, literární a divadelní kritik a setrval zde až do své smrti.

Nejvýraznější oblastí Nerudovy žurnalistické tvorby jsou právě fejetony, které nejčastěji podepisoval rovnostranným trojúhelníčkem.  Své fejetony shromáždil do pětisvazkového knižního výběru nazvaného Fejetony. První z pěti svazků vyšly Studie, krátké a kratší (1876), první oddíl. V tom samém roce následoval druhý oddíl Studií, krátkých a kratších. V následujícím roce byl vydán další svazek fejetonů Žerty, hravé i dravé. Na základě mnoha Nerudových cest po zahraničí vznikly dva svazky fejetonů, které zahrnují – Pařížské obrázky (1864), Obrazy z ciziny (1879).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda

 

Do svých více než dvou tisíc fejetonů „vkládá ironii, vtip i logiku, v nichž uplatňuje svůj osobitý literární projev, v dimenzi fejetonu uvažuje o poslání národa a pokroku lidstva“.

Jakub Arbes v citaci K. Štorkána hovoří o „půltřetím tisíci“ (ŠTORKÁN, Karel. Umění fejetonu. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1979. S. 24, 32), P. Verner pak uvádí přesnou cifru 2260 publikovaných fejetonů (VERNER, Pavel.  Zpravodajství a publicistika. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. S. 45)

Podstatu Nerudovy fejetonové tvorby vystihuje Ottův slovník naučný: „zájem o všecko, těkavost ode všeho ke všemu, a spojil ve svém fejetonu světový rozhled a vzdělání, bystrou vlohu pozorovatelskou, české, vřelé a silné cítění, přímý, výrazný a důsledný soud, mluvu nesmírně bohatou, odstíněnou, pružnou, kterou čerpal z lidových pramenů, i když vyvěraly na ulici.“ (Ottův slovník naučný. Díl devátý. 1998, s. 154).

Zdroj: https://is.muni.cz/th/102793/fss_b/bc_prace_male_recenze_Jana_Skacela1.pdf

 

Doporučujeme personální bibliografii ŠIK, Hynek, LAISKE, Miroslav. Literatura o Janu Nerudovi. Praha: Odeon, 1976., kde jsou odkazy na fejetony v NL ve věcném rejstříku.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2015 12:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu