Jan Lier

Text dotazu

Dobrý den.

Zajímám se o osobu spisovatele a dramaturga Národního divadla Jana Liera
(1852, Kutná Hora - 1917, Praha). Můžete mi prosím poradit, kde bych mohl
najít informace k jeho osobě, rodině a předcích?

Odpověď

Dobrý den,

jméno Jana Liera zmiňuje řada biografických slovníků a encyklopedií, zejména staršího vydání, např. Ottův slovník naučný, Ottův slovník naučný nové doby, Masarykův slovník naučný a další. Jejich přehled uvádí World Biographical Index Online (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbi ), online rejstřík k mikrofišové kolekci World Biographical Archives (bližší informace na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm ), která obsahuje i Český a slovenský biografický archiv. Online rejstřík je placenou databází, v Národní knihovně ČR jej mohou využívat pouze registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem, a to buď přímo z knihovny, nebo přes vzdálený přístup odkudkoliv (http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104). V rejstříku se dozvíte nejen informace o jednotlivých zdrojích, které hledanou osobnost zmiňují, ale získáte také přesné označení mikrofiší, na kterých se nacházejí plné texty z těchto zdrojů, a to vše ke konkrétní osobě na jednom místě. Mikrofišová kolekce je přístupná ve studovně Referenčního centra NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) i pro čtenáře, kteří mají pouze jednodenní vstupenku do studoven. Z mikrofiší je případně možné také tisknout.

Pokud by Vás zajímal i přehled děl, jejichž je Jan Lier autorem, můžete je vyhledat v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) nebo v databázi České národní bibliografie (http://aleph.nkp.cz/cze/cnb ). Nenalezli jsme bohužel žádnou publikaci, která by se Janu Lierovi přímo věnovala, ani žádnou jeho bibliografii, nicméně v dalších zdrojích se nám podařilo vyhledat několik článků, které by Vám mohly nabídnout další informace.

V článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ):

JEŽKOVÁ, Petra. Obležen národem dramatiků: ze stolu dramaturga Národního divadla na konci 19. století / Petra Ježková. Rubrika: Studie. In: Divadelní revue. ISSN 0862-5409. Roč. 21, č. 1 (2010), s. 68-89

* Lier, Jan, 1852-1917 * Národní divadlo v Praze * národní divadla -- Česko

-- 19. stol. * divadelní dramaturgie -- Česko -- 19. stol.

V bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ):

NOVOTNÝ, Vladimír. Prozaický zpět Lierův: Píseň míru. In: Perla v hrubé kazajce. Sborník příspěvků z konference věnované drobné české próze druhé poloviny 19. století. Klatovy 11. a 12. listopadu 2004. Klatovy, Městská knihovna 2005, s. 57-63.

- dějiny literatury; spisovatelé; Lier Jan [1852-1917]

Dále v bibliografických databázích české literární vědy, které spravuje Ústav pro českou literaturu AV ČR:

1) Bibliografie od r. 1961 (http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio ):

NERUDA, Jan. Dopisy III. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. - 659 s. - (Knihovna klasiků - Spisy J. N. ; sv. 39) [Svazek obsahuje 817 dopisů z let 1857-1891 adresovaných různým adresátům; s dodatky k Dopisům I, vysvětlivkami, seznamem adresátů a jmenným rejstříkem ke 3 sv. Dopisů.]

-> Eduard Albert ; Jakub Arbes ; Václav Beneš Třebízský ; Svatopluk Čech

-> ;

Adolf Černý ; Josef Durdík ; Karel Jaromír Erben ; Jan Herben ; František Herites ; Ignát Herrmann ; Josef Holeček ; Otakar Hostinský ; Svetozár Hurban Vajanský ; Alois Jirásek ; Eliška Krásnohorská ; Jaroslav Kvapil ; Karel Leger ; Jan Lier ; Terezie Macháčková ; Josef Svatopluk Machar ; Sofie Podlipská ; Rudolf Pokorný ; Faustin Serafínský Procházka ; Karel Václav Rais ; Josef Václav Sládek ; Antal Stašek ; Karolina Světlá ; Josef Štolba ; František Adolf Šubert ; Božena Viková-Kunětická ; Václav Vlček ; Jaroslav Vrchlický ; Julius Zeyer

KRULIŠOVÁ, Jarmila - PATEJDLOVÁ-JANÍČKOVÁ, Jaroslava. Z pozůstalosti Františka Nováka. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie. Roč. 7, č. 2, s. 53-76. - 1962 [Soubor korespondence z let 1866-1902.]

-> František Novák ; Svatopluk Čech ; Ladislav Quis ; Josef Barák ;

-> Josef

Šmaha ; Jan Neruda ; František Ladislav Rieger ; Jan Lier ; Alois Jirásek

HAMAN, Aleš. "Zapomenutí" žánroví realisté. In: Česká literatura. - Roč. 9, č. 1 (únor), s. 69-71. - 1961.

[Recenze uvedených knih; též o díle J. Liera a o souvislostech žánrové literatury s ostatní realistickou tvorbou.]

-> Maloměstské obrázky [prózy] / František Herites # Pražské figurky

-> [prózy]

/ Ignát Herrmann

-> Jan Lier

MARTÍNEK, Jiří. Rodné domy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. 1. vyd. - Praha

: Olympia, 2010. - 166 s., 8 s. fot.

[Průvodce po rodných domech významných českých osobností (jednotlivé texty uvádí polohu, přístup, praktické informace, medailonek místa a osobnosti a informace o okolí), mj. o uvedených osobnostech literárního života; - s Úvodem (s. 5-6), Seznamem lokalit (s. 161-162) a rodáků (s. 163-166).]

-> Karel Hynek Mácha ; Jan Neruda ; Eliška Krásnohorská ; Karolína

-> Světlá ;

Egon Ervín Kisch ; Franz Kafka ; Jaroslav Foglar ; Franz Werfel ; Václav Havel ; Jaroslav Hašek ; Marie Pujmanová ; Tereza Nováková ; Julius Fučík ; Jan Werich ; Jakub Arbes ; Josef Lada ; Jára Cimrman ; Jaroslav Seifert ; Vladimír Neff ; Josef Jungmann ; Mikuláš Dačický z Heslova ; Jan Erazim Vocel ; Josef Kajetán Tyl ; Jiří Orten ; Jan Lier ;.

2) Retrospektivní bibliografie 1770-1945

(http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=ret ) - zde jsme při zadání výrazu lier$ (znaménko "$" umožňuje pravostranné rozšíření výrazu o libovolný počet znaků) do pole Předmět získali 69 článků, při zadání do pole Název 8 citací článků.

Plný text úryvku k Janu Lierovi jsme nalezli také v díle F.X. Šaldy (http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/FXS/KP10/35.pdf ) prostřednictvím Edice E, která nabízí digitalizovanou podobu vybraných zdrojů, které se váží k činnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

V neposlední řadě lze využít bibliografii Divadelního ústavu (http://db.divadelni-ustav.cz/fdb_biblio/index.php ), kde jsme po vyhledávání v autoritách získali odkazy na tři články k Janu Lierovi. Bibliografické oddělení Divadelního ústavu spravuje také některé fondy, které nejsou zatím dostupné na internetu, ale mají většinou podobu kartoték (http://www.divadelni-ustav.cz/cs/bibliograficke-oddeleni-2 ), v těch byste také mohl nalézt zajímavé informace.

Je možné čerpat rovněž z archivních fondů, osobní fond Jana Liera, který obsahuje doklady, korespondenci a další materiály, je k dispozici v literárním archivu Památníku národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=1014&sk=l).

Další osobní fond Jana Liera je uložen ve Státním okresním archivu Kutná Hora, fond je přístupný k nahlížení. Podrobnější informace o fondu jsme získali z online databáze Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx ).

Název fondu (sbírky):Lier Jan

Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Kutná Hora Místo vzniku fondu (sbírky):Kutná Hora Časový rozsah:1876-1914

Metráž:0,02 bm zpracováno (z toho 0,02 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Lier Jan, 1852 - 1917 spisovatel, dramaturg Národního divadla v Praze, narozen v Kutné Hoře Tematický popis:Fond obsahuje korespondenci z l. 1876 - 1914, ilustrační materiál o původci fondu - materiál zasílaný synem Jana Liera, Milošem, autorovi připravované knihy Lierové, Františku Grimovi, z r. 1935; stručný životopis Jana Liera a přehled jeho děl b. d.; novinové výstřižky z l. 1883

- 1935. Ve fondu se též nacházejí písemnosti týkající se rodinných příslušníků z r. 1919.

Archivní pomůcky: POSPÍCHALOVÁ H.: LIER JAN, 1876 - 1914 (1935). Inventář, 2007, s. 13, ev.č. 128.

Doporučovali bychom nahlédnout také do tištěného Lexikonu české literatury (Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce / redigoval Vladimír Forst ... [et al.]. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ; 24 cm), který nabízí o autorech velmi podrobné informace, včetně odkazů na další sekundární zdroje.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.08.2011 13:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu