Jan Kollár

Text dotazu

Ráda bych se zeptala, zda Jan Kollár, jako
spisovatel slovenkého původu, napsal některá díla také slovensky a případně
která.

Odpověď

Dobrý den,
Jan Kollár (1793-1852), i když se narodil na Slovensku, patří do období českého národního obrození. Jan Kolár odmítl Štúrovo uzákonění spisovné slovenštiny a vystoupil proti ní v polemické publikaci Hlasové o potřebě jednotného spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky (1846). Tento odmítavý postoj pramenil z jeho koncepce jednotného slovanského národa, v rámci kterého tvoří Češi a Slováci jednu větvi se společným českým jazykem, ve kterém sám psal. Tedy ve slovenštině žádné dílo nenapsal. Spisovný slovenský jazyk se začal vytvářet od konce 18. století, až v této době vznikla první společensky platná kodifikovaná forma slovenštiny. Více o vývoji slovenského jazyka si můžete přečíst zde:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_sloven%C4%8Diny.

Použité zdroje:

*Krajčovič, Rudolf,. Pôvod a vývin slovenského jazyka : vysokoškolská príručky pre poslucháčov filozofických a pedagogických fakult vysokých škol.
1. vyd. Bratislava : Slov. pedagog. nakl., 1981. 235 s.

*Kraus, Cyril. Legenda o veľkom Slovanovi : život a dielo Jána Kollára v dokumentech. 1. vyd. Martin : Osveta, 1974.

*Panoráma slovenskej literatúry. 1, Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, c2004. 169 s ISBN 80-10-00316-6.

*Šmatlák, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnost. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1988. 623 s.

Internetové zdroje:

*http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koll%C3%A1r
*http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_obrodenie

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 11:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu