Jan IV. z Lipé - náboženské vyznání

Text dotazu

Dobrý den. Chci se dotázat zda lze dohledat náboženskou příslušnost Jan IV. z Lipé († 27. ledna 1598) a jeho manželky Markéty Rohozecké z Vartenberka? Ottův naučný slovník uvádí, že vychovávali děti v katolické víře.... Wikipedie uvádí reformovanou víru..... Děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den, 

podle nám dostupných zdrojů:

Jan IV. z Lipé, nejvyšší maršál království českého za císaře Rudolfa II., byl oddaným stoupencem Jednoty bratrské...- Hnutí bratrské vzniklo v Čechách v polovině 15. století po husitských válkách jako reformní úsilí o náboženskou obrodu a mravní očistu společnosti.
Bratři žili pod vedením kazatelů ve společných náboženských sborech prostým životem ve svornosti a vzájemné pomoci.
Po rozkolu v husitském hnutí přešly zbytky husitů k tomuto novému učení... Bylo to hnutí přísně výběrové, nikoli masové, neboť ukládalo dospělým přívržencům několikaletou zkušební dobu. Jejich sbory nebyly početné členstvem, zato vynikaly soudržností a pevností přesvědčení...
Na hodonínském panství měli však nekatolíci v pánech z Lipé své ochránce...
Zdroj: ONDRŮJ, Arnošt. Krumvíř: Minulost i současnost jihomoravské vesnice. Krumvíř: MNV, 1973, s. 25. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c50def00-b886-11e3-87a3-001018b5eb5c

Další zdroj:

Jan IV. z Lipé zemřel za čtyři léta po prodeji hodonínského panství. Jeho syn Bohobud z Lipé a na Krumlově se zúčastnil povstání stavů proti císaři Ferdinandu II. a byl po bitvě na Bílé hoře (1620) obžalován ze vzpoury. Uprchl do Pruska к vévodovi lehnickému, později se usadil v Uherské Skalici. Byl odsouzen in contumaciom (v nepřítomnosti) ke ztrátě hrdla, utětí pravé ruky a ke ztrátě všech statků. Poslední potomek tohoto slavného rodu, druhý syn Bohobudův Čeněk Hovora, zemřel r. 1682 jako českobratrský exulant v Pruském Slezsku.
Zdroj: Okolo Hovoran: Hovorany v minulosti a dnes. Hovorany: Obecní úřad, 1993, s. 18. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:cf0ecb00-e824-11e8-9984-005056825209

Náboženské vyznání manželky Markéty Rohozecké z Vartenberka zdroje nezmiňují, je ale předpoklad, že byla vyznání stejného jako její manžel.
Doporučujeme obrátit se s dotazem ještě na Národní archiv ČR https://www.nacr.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.05.2023 17:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu