Jan Hertvík z Rušinova

Text dotazu

Pracuji jako kronikářka obce Rušinov . Připravujeme informační tabuli pro
turisty a návštěvníky , kteří mají zájem poznat historii našeho
místa.Hledáme proto vše , co by nám osobnost Jana Hertvíka co nejvíce
přiblížilo. V místních kronikách jsem byla dosud jen málo úspěšná. Předem
děkuji za jakoukoliv pomoc.

Odpověď

Dobrý den,
nejvíce informací k osobě Jana Hertvíka z Rušinova nabízí kniha Aloise
Klause: Lichnice : studie místopisná i historická (1898). Kniha je volně dostupná v rámci systému Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=18773 . Strany 70 -
79 jsou věnovány osobě Jana z Hertvíka z Rušinova. Mimo jiné se zde můžete dočíst, že Jan Hertvík pocházel z rodu vladyků z Ostružna. Tito vladykové vlastnili obce Ostužno, Špačice, Bestvina a Rušinov. V roce 1415 je Hertvíkovo jméno uvedeno na listině, jež byla zaslána českými pány do Kostnice. Na počátku husitských válek patřil mezi orebity, poté mezi sirotky. Od roku 1429 spravoval Lichnici a Oheb a později zastával úřad čáslavského hejtmana.

Informaci o tom, že měl Jan Hertvík syna Hertvíka mladšího, jsme nalezli v
publikaci:
* VOJKOVSKÝ, Rostislav. Lichnice : zřícenina hradu východně od Čáslavi. 1.
vyd. Dobrá : Beatris, 2008 dotisk.

Jeho erb zakreslený Augustem Sedláčkem můžete nalézt ve třetím svazku knihy:
* SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. str.78-79.
Pečeť Jana Hertvíka z Rušinova zde uvedena není).

Erb i se stručným popisem rodu je uveden také v knize:
* MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. 2. sv. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2005-2006. str. 169.

Jan Hertvík z Rušinova je dále zmíněn v publikacích:

* JUROK, Jiří. Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce. 1.vyd.
České Budějovice : Veduta, 2006. str.43, 51, 217.

* ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. III, Kronika válečných let. 1. vyd.
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1993. str. 218 a 229.

*  BARTOŠ, F. M. České dějiny. Díl 2. Část 8, Husitská revoluce. 2. [část], Vláda bratrstev a její pád 1426-1437. 1. vyd. Praha : Academia, 1966. str.9, 188, 189, 214.
 
* ČERMÁK, Kliment. Hrad Lichnice v Čáslavsku : přehled dějů. V Čáslavi :
[s.n., 1897]
(publikace je dostupná v rámci systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/ )

Další informace by mohly obsahovat publikace uveřejněné na stránkách Prozatimní české heraldické knihovny:
 http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.03.2010 13:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu