Jan Franta, Frantova práva

Text dotazu

Máte nějaké informace o lékaři Janu Frantovi, který nechal sepsat v Plzni \"Frantova práva\"? Kde je můžu najít?

Odpověď

Dobrý den, text Frantova práva (Frantovy práva - http://www.rozhlas.cz/toulky/drobty/_zprava/84690) byl vydán několikrát, exemplář původního norimberského  vydání z roku 1518 je uložen v Petrohradě (http://db.knihopis.org/l.dll?cll~2607):

* Frantova práva a jiné kratochvíle. Praha : Československý spisovatel, 1977. 115 s.
* Frantové a grobiáni z mravokárných satir 16. věků v Čechách. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 228 s.
* ZÍBRT, Ćeněk. Frantova práva : text prvotisku norimberského z r. 1518. V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904. 64 s. Sbírka pramenův ku poznání literárního  života v Čechách, na Moravě a v Slezsku ..., Skupina I. Památky řeči a literatury české. Řada II, č. 6.                        

Informací o Janu Frantovi jsme příliš mnoho nenalezli a pravděpodobně o něm není ani příliš známo. Podle V.Viktory jeho pozdější odborný věhlas překročil hranice Plzně. Např. nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu v dopise svému švagrovi Jindřichovi z Rýzmburka 30.1.1526 píše: "Jakž jste mi psali, abych k Vám svého doctora poslal: i rád bych do to učinil, než nemám jeho s sebú, neb jest zuostal v Praze ... Než poněvadž máte blíže do Plzně, snad  by nebylo škodné, abyšte pro Frantu poslali .... Celý text dopisu Zdeňka Lva z Rožmitálu naleznete časopise Archiv český.  V knize Dějiny Plzně je uvedeno, že "městský physicus" Franta tu [v Plzni] později získává dům a umírá v Plzni mezi lety 1537-1541. Článek  Veselý škleb doktora Franty dále uvádí, že v Solní ulici, dříve nazývané Židovská, koupil Jan Franta dům za 20 kop a roku 1544 jeho vdova Voršila dům prodala za 115 kop. V dnešní době se na místě Frantova domu nachází novostavba čp. 253 z r. 1894. V knize O Staré Plzni je uvedeno, ze dům na místě bývalé židovské synagogy prodal Janu Frantovi roku 1569 za 120 kop Mikuláš Sauerman, Frana (kupec domu je takto v knize označen, nedokážeme určit, zda se jedná o překlep nebo zda jde o jinou osobu) trh postoupil Vítku Leyskovi a Markétě.

Rozbor Frantových práv včetně teorií o jejich autorství (za spoluautora bývá označován i tiskař Jan Mantuan Fencl) naleznete ve více publikacích, mimo jiné i ve výše zmíněných novodobých vydáních Frantových práv.

* VIKTORA, Viktor. Záblesky renesance : k projevům renesance v české literatuře se zřetelem k plzeňskému prostředí. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2002.  s. 54-55. ISBN 80-7082-890-0.
* Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl VIII. V Praze : Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout , 1888. s. 281. 
* Dějiny Plzně. I. Od počátků do roku 1788. Plzeň : Západočeské nakladatelství v Plzni, 1965. s. 189. 
* RŮŽIČKA, David. Veselý škleb doktora Franty : plzeňská tajemství. Plzeňský deník. ISSN [1210-5139]. -- Roč. [15], č. 274 (20061125), s. 11.
* MACHÁČEK, Fridolin. O staré Plzni. I. V Plzni : Kroužek prátel starožitností, s. 7.

Pokud byste měl zájem o další informace, doporučili bychom Vám obrátit se na Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje (http://www.svkpl.cz, ptejteseknihovny@svkpl.cz).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 13:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu