Jan Florián Hammerschmidt (1652-1735).

Text dotazu

Dobrý den, můžete mi poskytnout informace o Janu Floriánovi Hammerschmidtovi (1652-1735).
Moc vám děkuji za ochotu s pozdravem.

Odpověď

Dobrý den, informace o Janu Floriánu Hammerschmidtovi nabízí několik encyklopedií a knih.
Dle Lexikonu české literatury se Jan Florián Hammerschmidt (psaný též Hammerschmid, Hammerschmied, Hammeršmíd) (4. 5. 1652 Stod - 4. 1. 1735 Praha) zapsal do české historie jako latinsky a česky píšící historik, básník a katolický teolog. Vystudoval jezuitské gymnázium v Klatovech, následně filozofii na jezuitské akademii v Praze a teologii v pražském arcibiskupském semináři. V roce 1677 byl vysvěcen na kněze. Poté působil jako kaplan tři roky v Českých Budějovicích, mezi lety 1680 - 1695 byl farářem v Kamenném Újezdě, od roku 1695 děkanem a superiorem kaplanského domu v Klatovech. V roce 1696 přesídlil do Prahy, kde se stal rektorem arcibiskupského kněžského semináře. Sám získal v roce 1697 doktorát z teologie. Od roku 1698 zastával funkci vyšehradského a staroboleslavského kanovníka. Od roku 1710 působil jako farář kostela Panny Marie před Týnem. Zde byl též v roce 1735 pohřben.
Jeho psané dílo je značně rozsáhlé (asi 100 titulů). Převážně je věnováno místní historii obcí, jejich správě, památkám a osobnostem. Velkou pozornost věnoval církevní historii, dějinám klášterů a míst náboženského kultu.
Podrobněji se věnoval například historii Českých Budějovic, Klatov, Plzně, Kutné Hory, Loun. Velké množství jeho děl je věnováno Praze. K nejznámějším patří například dílo Prodromus gloriae Pragena (Posel slávy pražské).
Vedle historických spisů je také autorem básně Protheus felicitatis et miseriae Čechicae, satyra (Proměnlivost českého štěstí a bídy).
Více se o Janu Floriánu Hammerschmidtovi a jeho díle dočtete v již zmíněném Lexikonu české literatury:  
* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce.1. vyd.Praha : Academia, 1985- ISBN 80-200-0468-8 (díl 2., sv. I : váz.) dále například v :
* Ottův slovník naučný : ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. V Praze : J. Otto, 1888-1909
* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha : Československý kompas, 1925-1933.

Ve starší německy psané literatuře najdete obsáhlejší informace o J.F.Hammerschmidtovi v:
* PELZL, FR.Martin. Abbildungen bömischer und mährischer Gelerten und Künster. Praha, 1775.
* WURTZBACH.C. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich..Wien, 1861 (plný text naleznete také na internetové stránce: http://www.literature.at/webinterface/library/COLLECTION_V01?objid=11104&zoom=1&view=0 )

 (další zdroje - viz. World Biographical Archives: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2008 09:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu