Jan Adam František Míča

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych zjisti veškerou dostupnou literaturu ke skladateli Janu Adamovi Františku Míčovi. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Míča, František, Adam Jan, psán též Micza, Mitcha, Mischa  žil v letech 1746-1811. Byl  členem rozvětveného jihomoravského rodu, synovec skladatele Františka Václava Míči. S otcem se záhy odstěhoval do Vídně, kde vystudoval práva a stal se úředníkem na různých místech monarchie, naposledy v Haliči. O jeho hudebních studiích není nic známo. Byl podle všeho  skladatelem autodidaktikem.
Připisuje se mu  mj. 27 symfonií, koncerty, z komorních  skladeb osm smyčcových kvartet, divertimenta, tance aj.
Po druhé světové válce vzbudilo pozornost jeho Concertino noturno in Dis, skladba značné technické úrovně, haydnovsko-mozartovské orientace. František Adam Míča je pravděpodobně také autorem Sinfonie in Re, jež byla roku 1946 vydána pod jménem Františka Václava Míči.

Zdroj : J.Vysloužil. Hudební slovník pro každého II. Skladatelé a hudební spisovatelé. Vizovice : Lípa. 1999

V rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme doporučit zdroje, ve kterých můžete vhodnou literaturu k tématu vyhledávat, popřípadě zmínit několik vhodných publikací, ale vypracovávání rešerší tato služba neposkytuje. Zpracování rešerše na určité téma je již službou placenou  a podléhá speciálním pravidlům  (více informací můžete nalézt zde: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm).

Doporučená literatura :
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2009/VH_93b/Mica_Jan_Adam_-_stav_badani.pdf   

-Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 2, M-Ž / redakce Gracián Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček.  1. vyd.  Praha : Státní hudební vydavatelství, 1965.  1080  s. 
-G. Černušák, B. Štědroň, Z. Nováček. Praha 1963, s. 87,88,  listy z jaroměřické kroniky 1700-1752.
-Helfert. V.: Hudební barok na českých zámcích. Praha : 1916.
-Veselý, O.: Rod Míčů. Hudební věda,Praha : Academia : 1968, 264-95

Dále uvádíme příklady literatury z báze NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz., záložka Katalogy a databáze :
-[Č.záznamu: 002265228]
 František Antonín Míča ve službách hrabětě Questenberga a italská opera v Jaroměřicích / Jana Perutková. -- Vyd. 1.. -- Praha : KLP, 2011. -- 619 s.,
-[Č.záznamu: 000584473]
 Hudba na Jaroměřickém zámku : František Míča 1696-1745 / napsal Vladimír Helfert. -- V Praze : Česká akademie věd a umění : Bursík a Kohout [distributor], 1924. -- 379 s.
 
a z báze  ANL, články :
-[Č.záznamu: 001431140]
 [František Antonín Míča ve službách hrabětě Questenberga a italská opera v Jaroměřicích] / [autor recenze] Jiří Sehnal
 In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 64, seš. 3 (2012), s. 299-300
 
-Č.záznamu: 000964848]
 Biografická skica o Janu Adamu Míčovi / Jana Perutková. --  il.
 In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 37, č. 6 (2005), s. 47-52
 

Doporučujeme Vám vyhledávat literaturu také v odborných knihovnách nebo hudebních odděleních knihoven, např.:  Městská knihovna Praha , http://www.mlp.cz, Knihovna pražské konzervatoře, http://www.prgcons.cz/renderDocument.php?documentID=49, Konzervatoř, knihovna hamu, http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu, České muzeum hudby,http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Organizacni-struktura-NM/Ceske-muzeum-hudby-1/
Další odkaz na hudební knihovny a hudební oddělení knihoven :
http://www.knihovnahk.cz/oddeleni/hudebni/adresar.htm

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

10.06.2013 08:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu