Vysvětlení pojmů regionalismus, regionalistika, regionalizace v literatuře

Text dotazu

Jakýkoliv titul literatury, kde najdu stručnou a rychlou orientaci v pojmech regionalismu, regionalistika, regionalizace - ne skripta

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Termíny regionalistika a regionalizace jsou stručně zachycené v Malé encyklopedii regionalistiky (Mates P., Wokoun R., Praha: Prospektrum, 2001). Heslo regionalismus najdete ve výkladových slovnících a encyklopediích, např. Akademický slovník cizích slov, sv. II., Příruční slovník naučný, sv. III, Příruční slovník jazyka českého, sv. IV. Všechny tři termíny jsou podrobněji vysvětlené ve vysokoškolské učebnici Úvod do regionálních věd a veřejné správy (kol. autorů., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004). Všechny tyto zmíněné tituly máme k dispozici ve studovně Knihovny města Plzně k prezenčnímu studiu, poslední jmenovaná učebnice jde zapůjčit i absenčně v některých našich odděleních (viz on-line katalog KMP). Dále můžeme doporučit odborné knihy Základy regionálních věd a veřejné správy (Wokoun R., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011), Úvod do regionálních a správních věd: vybrané kapitoly (Kadeřábková J., Praha: Codex Bohemia, 1996), Region, regionalismus a regionální literatura (Martinek L., Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007), Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté (Holub Z., České Budejovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007). Tyto publikace najdete ve fondu SVKPK (Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje). Vašemu požadavku by mohl vyhovovat také Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie (Wokoun R., Lukáš Z. a Kouřilová,J., Praha: IFEC, 2002). Slovník však není k dispozici v plzeňských knihovnách, lze však případně využít meziknihovní výpůjční službu. Zajímavé a přehledné pojetí nabízí také elektronický dokument Regionalistika, regionalizace, regionalismus (aplikace PowerPoint) od Ing. Pavla Honzíka; dostupný volně na internetu: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r0LoUWpKoO0J:www.sszp.kt.cz/spolecne/download_soubor.php%3Fids%3D367+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz


 

Použité zdroje

Souborný katalog České republiky, katalog Knihovny města Plzně, internet

Obor

Sociologie

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

16.12.2016 14:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu